User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT,AEMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน AEMT
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMR)
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (EMR)
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
ใบตรวจรถระดับ ALS
ใบตรวจรถระดับ BLS
ใบตรวจรถระดับ FR
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561
ใบคำขอเอาประกันภัย
คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
Template การทำประกัน
คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
คู่มือการใช้โปรแกรม
ทั้งหมด
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
แบบรายงานผลการประสานการส่งต่อ
คู่มือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ปชส.เดินทางปลอดภัยใส่ใจเลือกรถโดยสาร ลำใย16 พ.ค.61 14:38
2ปชส.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษ ลำใย17 ต.ค.60 09:41
3ปชส.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ ลำใย4 ต.ค.60 09:40
4ปชส.โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ลำใย4 ต.ค.60 09:38
5มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง สุดปรานี7 มี.ค.59 14:00
6คู่มือการลดระยะ มะเร็ง สุดปรานี7 มี.ค.59 13:59
7ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอการแสดงประกอบเพลง "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" สุดปรานี23 ก.พ.59 10:46
8ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานมหกรรมวิชาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สุดปรานี19 ก.พ.59 16:19
9มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยหนาว สุดปรานี8 ก.พ.59 09:24
10คู่มือ (Toolkit) การลดความเสี่ยงสาธารณภัย (สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน) สุดปรานี2 ก.พ.59 14:15
11รู้ทันเรื่องเหล้า มาจับเข่าคุยกับครอบครัว สุดปรานี2 ก.พ.59 14:04
12แนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลำใย26 ม.ค.59 09:40
13ACTEP 2015: 4th Annual Conference for Thai Emergency Physicians: 25-27 พฤศจิกายน 2558 @หัวหิน ลำใย18 ก.ย.58 14:42
14การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558 ลำใย18 ก.ย.58 14:38
15ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่ ลำใย29 มิ.ย.58 15:47
16แผ่นพับรื่อง "กฏความปลอดภัยทางน้ำที่สำคัญ" ลำใย23 มิ.ย.58 12:13
17แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ลำใย22 มิ.ย.58 11:13
18แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV ลำใย22 มิ.ย.58 11:10
19การจัดบริการห้องฉุกเฉิน อัจฉรา4 มิ.ย.58 11:27
20สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทางโทรศัพท์ ลำใย26 พ.ค.58 14:37
ทั้งหมด : 31 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]