User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน NCD
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานแอลกอฮอล์ และยาสูบ
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
แบบรายงานผลการประสานการส่งต่อ
คู่มือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ปชส.เดินทางปลอดภัยใส่ใจเลือกรถโดยสาร ลำใย16 พ.ค.61 14:38
2ปชส.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษ ลำใย17 ต.ค.60 09:41
3ปชส.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ ลำใย4 ต.ค.60 09:40
4ปชส.โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ลำใย4 ต.ค.60 09:38
5มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง สุดปรานี7 มี.ค.59 14:00
6คู่มือการลดระยะ มะเร็ง สุดปรานี7 มี.ค.59 13:59
7ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอการแสดงประกอบเพลง "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" สุดปรานี23 ก.พ.59 10:46
8ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานมหกรรมวิชาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สุดปรานี19 ก.พ.59 16:19
9มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยหนาว สุดปรานี8 ก.พ.59 09:24
10คู่มือ (Toolkit) การลดความเสี่ยงสาธารณภัย (สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน) สุดปรานี2 ก.พ.59 14:15
11รู้ทันเรื่องเหล้า มาจับเข่าคุยกับครอบครัว สุดปรานี2 ก.พ.59 14:04
12แนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลำใย26 ม.ค.59 09:40
13ACTEP 2015: 4th Annual Conference for Thai Emergency Physicians: 25-27 พฤศจิกายน 2558 @หัวหิน ลำใย18 ก.ย.58 14:42
14การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558 ลำใย18 ก.ย.58 14:38
15ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่ ลำใย29 มิ.ย.58 15:47
16แผ่นพับรื่อง "กฏความปลอดภัยทางน้ำที่สำคัญ" ลำใย23 มิ.ย.58 12:13
17แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ลำใย22 มิ.ย.58 11:13
18แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV ลำใย22 มิ.ย.58 11:10
19การจัดบริการห้องฉุกเฉิน อัจฉรา4 มิ.ย.58 11:27
20สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทางโทรศัพท์ ลำใย26 พ.ค.58 14:37
ทั้งหมด : 31 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]