หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ดาวโหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีและสรุปผลงานตัวชี้วัด
IPA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และสรุปผลงาน 53-55
สรุปตัวชี้วัดความพึงพอใจ สสจ.2553
ทั้งหมด

  ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน พยาบาลเฉพาะทาง
แพทย์ประจำบ้าน56
ทั้งหมด

  ข่าวสภาการพยาบาล หลักสูตร ประชุม อบรม
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลรับรอง
ประชุม อบรม ที่ได้คะแนน CNE 2556
ทั้งหมด

  รางวัลผลงานและบุคคลดีเด่น
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านคุฯธรรมจริยธรรม 2556
ทั้งหมด

  ผู้เกษียนอายุราชการ
รายชื่อผู้เกษียนอายุราชการ กย.56
ทั้งหมด

  ตารางการประชุมอบรม
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชุม อบรม
ขอสำรวจข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานระบบส่งต่อ 2562
คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๙
สถาบันพัฒนศาสตร์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ๒ หลักสูตร
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 9
สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมวิชาการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชุมวิชาการ

ทั้งหมด

  คลังความรู้
นวตกรรม R2R รพ.สต.
CPG รพ.สต.
รายงานสรุปการประชุมเพศวิถีศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล 56-60
เรียนรู้การวางแผนกำลังคน
รายงานสรุปอบรมวางแผนกำลังคน
รายงานสรุปการประชุมการพยาบาลสู่อาเซียน
การพยาบาลไทยก้าวสู่อาเซียน
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 6 พ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  ความพึงพอใจต่อเวบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อเวบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 ไม่พึงพอใจมาก
2. ไม่พึงพอใจน้อย
3. พึงพอใจน้อยเกือบไม่พึงพอใจ
4. พึงพอใจปานกลาง
5. พึงพอใจมาก
  หัวหน้ากลุ่มงาน
  
 
นางเกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  ภารกิจหลัก โครงสร้าง อัตรากำลัง กฎ ระเบียบ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล56-60
ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการที่ 4 (ยุทธ 3 พัฒนาบุคลากร)
คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม สป สธ
ยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล55-59
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สธ 2556-2558
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด2554-2557
แผนยุทธศาสตร์กำลังคนแห่งชาติ50-59
ภารกิจหลัก
ทั้งหมด

  แผนปฏิบัติการประจำปี
สรุปพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2555
สรุปพัฒนาบุคลากรรองรับภาวะฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2555
สรุปประเมินผลการจัดประชุมจัดทำแผนกำลังคน 24-27มีค56
สรุปผลกระทบจากภาวะอุทกภัย 2554 ต่อคุณภาพชีวิตบุคลากร สสจ
แผนและสรุปHR55
แผนพัฒนาบุคลากร 54-56
สำรวจสุขภาพบุคลากร สสจ 54
ประเมินโครงการHR54
แผน และ สรุป HR 2554
สรุป HR Scorecard 53
ทั้งหมด

  ข้อมูล แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ทีมพัฒนาคุณภาพ

  ดาวน์โหลด
ประเมินผลระดับบุคคล
แนวทางประเมินตนเอง(เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล)
ระบบRM อ รณชัย
วิเคราะห์กำลังคน
PMQAหมวด6คู่มือเฝ้าระวังโรค
สรุปพัฒนาบุคลากร 2555
แผนพัฒนาสมรรถนะ 2555
สรุปประเมินผลความพึงพอใจในงานฯ ปี 2555
สรุปประเมินผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล2554
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0