หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  ++++++Contact us++++++
  เมนูหลัก
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร / ประชุม 2561
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (power point)
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (ตารางexcel)
inform consent
ประมาณจัดหาวัสดุเขต
สิทธิผู้พิการ สปสช
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2561
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ แก้ไข
แบบประเมินตนเอง รพสต.คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง61
เป้าฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561 และผลงานฟันเทียม ปี2560
แบบประเมินคลินิกคุณภาพ 61
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
Safe record and Safe infection
Safe Communication and Safe Treatment
ทั้งหมด
  เป้าหมายงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
เป้าหมายโครงการยิ้มสดใส/ฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 2558
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์ช่องปากประเทศไทย ปี 56-59
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 (กระทรวง)
KPI Templete 57
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 57
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ2557 (ฉบับแก้ไข)
ทั้งหมด
  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานรอบ9เดือนปี61
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี60
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี59
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี58
สรุปผลงานทันสาธารณสุขปี57
ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรใน รพ.สต.ปี 2556
สรุปผลการประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556
(ร่าง)ผลการดำเนินงานยิ้มสดใสฯปี 2557
สรุปผลงาน โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
ทั้งหมด
  ><><><><><><><><<><><

  ตารางกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2561
1 ส.ค. 61 งานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง @โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
2-3 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการเขต @เขาใหญ่
6 ส.ค. 61 งานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง @โรงเรียนวัดใหญ่
8 ส.ค. 61 งานประชุมสรุป คลินิกคุณภาพ ปี 2561 @สสจ.
8-10 ส.ค. 61 งานประชุมวิชาการ @รร.มารวย
14 ส.ค. 61 งานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง @โรงเรียนจิระศาสตร์
17 ส.ค. 61 งานประชุมสรุปงาน โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง @ห้องทัศนีย์ สสจ.
ทั้งหมด
  กิจกรรมทันตสาธารณสุข กรกฎาคม 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด 
ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบางปะอิน 
และโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทันตสาธารณสุขจังหวัด จัดประชุม พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลผักไห่ เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรม รพ.สต. เชียงรากน้อย และโรงพยาบาลวังน้อย เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


  CALENDAR

  AUG


SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT2  3 4
5 6 8  9 10   11
12  13  14  15  16  17 18
 19  20  21 22 23  24  25
 26 27 28  29  30   31  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ จพ.ทันตฯ จ.เชียงราย
ประชุมสมาคมเอนโดดอนติกส์
เชิญบริษัทเข้าร่วมเสนอราคาวัสดุทันตกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ 4-5 ตค.61
ประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก 29-31 สค.61
ขอเชิญทันตภิบาลสมัครเข้ารับการอบรมฯ
ขอเชิญทันตาภิบาลเข้ารับการอบรมฯ
ประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
ประชุมวิชาการ สมาคมศัลยศาสตร์

ทั้งหมด

  upcoming 2019-2020
  คลินิกทันตกรรมคุณภาพ 2561
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลบางปะอิน
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลผักไห่
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเสนา
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลวังน้อย
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ รพ.สต. เชียงรากน้อย
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0