หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  ++++++Contact us++++++
โทร 035-241520 ต่อ 114
  เมนูหลัก
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร / ประชุม 2561-2562
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4) สรุปอันดับ 1
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4)
รายงานผลสำรวจประเทศครั้งที่8ปี60
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561 ต่อ
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอยุธยา
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (power point)
สรุปผล คลินิกคุณภาพ 61 (ตารางexcel)
inform consent
ประมาณจัดหาวัสดุเขต
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด 2556-2561
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2561
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ
แบบตรวจโครงการ PPA ผู้สูงอายุ แก้ไข
แบบประเมินตนเอง รพสต.คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง61
เป้าฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561 และผลงานฟันเทียม ปี2560
แบบประเมินคลินิกคุณภาพ 61
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
Safe record and Safe infection
Safe Communication and Safe Treatment
ทั้งหมด
  เป้าหมายงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
เป้าหมายโครงการยิ้มสดใส/ฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 2558
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์ช่องปากประเทศไทย ปี 56-59
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 (กระทรวง)
KPI Templete 57
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 57
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ2557 (ฉบับแก้ไข)
ทั้งหมด
  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานรอบ9เดือนปี61
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี60
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี59
สรุปผลงานทันตสาธารณสุขปี58
สรุปผลงานทันสาธารณสุขปี57
ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรใน รพ.สต.ปี 2556
สรุปผลการประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556
(ร่าง)ผลการดำเนินงานยิ้มสดใสฯปี 2557
สรุปผลงาน โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
ทั้งหมด
  ======================
  กิจกรรมทันตสาธารณสุข สิงหาคม 2561
วันที่ 1 ส.ค. 2561 ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
วันที่ 7 ส.ค. 2561ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

วันที่ 8 ส.ค. 61 ทันตสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
วันที่ 14 ส.ค. 2561ทีมทันตสาธารณสุข พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ขอขอบคุณทีมงานทันตสาธารณสุขทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้งานรณรงค์สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายในปีนี้ 


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด 
ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบางปะอิน 
และโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทันตสาธารณสุขจังหวัด จัดประชุม พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 
 


 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลผักไห่ เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)
 


วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับตัวแทน รพศ. รพท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรม รพ.สต. เชียงรากน้อย และโรงพยาบาลวังน้อย เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai dental safety goals)
 
  BOOK PDF
                                                                                                         
   


       
        
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


  CALENDAR 2018

  OCT


 
SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT  

1 2 3 4  5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16  17 18 19  20  
21 22 23 24 25  26 27  
28 29 30  31


      
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมระยะสั้นฯสำหรับทันตแพทย์
ประชุมวิชาการ เรื่อง New trend,New approch ฯ
ประชุมวิชาการโครงการกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
ประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียม
ประชุมวิชาการ Renew The Natural Smileฯ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
ประกวดทันตาภิบาลดีเด่น
ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0
ขอความร่วมมือลงทะเบียนสมาชิกฯ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นฯ วิชาชีพทันตกรรม

ทั้งหมด

  upcoming 2019-2020
  คลินิกทันตกรรมคุณภาพ 2561
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลบางปะอิน
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลผักไห่
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเสนา
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลวังน้อย
คลินิกทันตกรรมคุณภาพ รพ.สต. เชียงรากน้อย
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0