หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  ++++++Contact us++++++

โทร 035-241520 
ต่อ 117
081 780 6667

ส่งข้อความคุยกับเราได้ที่ 

 

QR Code หน้าเว็บทันตะสสจ


  เตรียมพบส 26 มีนาคม 62
SP 1/62
SP เขต
กองทุนทันตกรรม
แบบส่งหัวข้อนวัตกรรม ทันตกรรม (PDF Form)
Slide หัวข้อนวัตกรรม update SP wi(PDF)
Slide หัวข้อนวัตกรรม update SP wi(PowerPoint)
ทั้งหมด

  User Organizer
User Name :
Password :
Remember me?
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  ---

  ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ปี 61-62
คู่มือ 43 แฟ้ม คีย์ HDC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอยุธยา pdf
สรุปผลงานฟันเทียม 58-61
แนวทางการดำเนนิงานทันตสาธารณสุขปี62ของทุกกลุ่มวัย(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเด็กวัยเรียนปี62(สำนักทันตฯ)
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขกลุ่มแม่และเด็กปี62(สำนักทันตฯ)
แบบรายงานการวัสดุจัดซื้อร่วม 62
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทานปี 2562
สรุปผลงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2561
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2562(จัดหาร่วมเขต 4) สรุปอันดับ 1
ทั้งหมด

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 นางสาวนันทพร รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 


  จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

  Spec ยูนิตทันตกรรม

  ฟันเทียมพระราชทาน 2562

  IC คลินิกคุณภาพ


คู่มือ Dental Safety Goals 2015
การคลุมพื้นที่ผิวยูนิตทำฟัน


ตัวอย่าง Inform Consent
 

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการดำเนินงานปี59(excel)
ผลการดำเนินงานปี61(excel)
ผลการดำเนินงานปี60(excel)
ผลการดำเนินงานปี 61 (มารดา)
ผลการดำเนินงานปี 61 (ผู้สูงอายุ)
ผลการดำเนินงานปี 61 (12ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (6ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (3-5ปี)
ผลการดำเนินงานปี 61 (0-2ปี)
ผลการดำเนินงานปี61(12เดือน)
ทั้งหมด

  ทันตสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VERSION 2019 Mobile Friendly

  


 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุม จ.นครปฐม
ขอเชิญอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์หลักสูตรทันตกรรมฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ทันตกรรมผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนการศึกษา
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด
สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานฯ
ประชุม Silver Wave Symposium
ประชุมวิชาการ Digital Thammasat 4.0
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็กฯ

ทั้งหมด

  นวัตกรรม


  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  infographic สถานะทันตสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปจากปี 2561
INFOGRAPHIC สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

  Book Shelf
  

    
 
 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved. license agreement Version : 1.0