หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
เบอร์ก๊วน
ทั้งหมด

  เมนูหลัก

  ติดต่องานธุรการ

 

งานธุรการ

โทร 035-241 520 ต่อ118,127

โทรสาร 035-244 332

 


  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
1.เอกสารประกอบการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เอกสารประกอบการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526(เพิ่มเติมส่วนหลักทั่วไป)
3.เอกสารประกอบการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526(ทำลายเอกสาร 1)
4.เอกสารประกอบการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526(ทำลายเอกสาร 2)
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด/Download
แบบใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561
Template การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561
บัญชีรายละเอียดวัสดุที่ต้องการขอใช้ในการประชุม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
แบบบันทึกการรับส่งข่าวทางวิทยุ
แบบใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก
สันแฟ้มเอกสารสำนักงาน
ทั้งหมด

  พระบรมราโชวาทฯ วันข้าราชการ ๑ เมษายน ๒๕๕๘


  หนังสือเวียน
ขอเชิญร่วมพบปะหารือ "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งลบชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
การให้เงินกู้โครงการบ้าน ธอส. - กบข. ครั้งที่ ๑๑ และ ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
หนังสือเวียน 1.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียน 1.2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียน 1.1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการจัดทีมเข้าร่วมงานพิธีและกิจกรรม พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมพบปะหารือ "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งรายชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขอเชิญร่วมบริจาค รวมน้ำใจช่วยกาชาด ปี ๒๕๕๗
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและภายใน สสจ.อย.
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศลบชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด


  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 6 พ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือประทับตรา
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือเวียน
ตัวอย่างหนังสือภายใน
ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
คำอธิบาย
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่า
ทั้งหมด

  ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
พระราชทานเพลิงศพ
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
การทำลายหนังสือราชการ
ทั้งหมด

  วิทยุ
ขอเชิญร่วมงาน "สภากาแฟ"
ขอเชิญรับประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุข
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0