หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
เบอร์ก๊วน
ทั้งหมด

  เมนูหลัก

  ติดต่องานธุรการ

 

งานธุรการ

โทร 035-241 520 ต่อ118,127

โทรสาร 035-244 332

 


  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด/Download
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561
Template การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561
บัญชีรายละเอียดวัสดุที่ต้องการขอใช้ในการประชุม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
แบบบันทึกการรับส่งข่าวทางวิทยุ
แบบใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก
สันแฟ้มเอกสารสำนักงาน
ทั้งหมด

  พระบรมราโชวาทฯ วันข้าราชการ ๑ เมษายน ๒๕๕๘


  หนังสือเวียน
ขอเชิญร่วมพบปะหารือ "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งลบชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
การให้เงินกู้โครงการบ้าน ธอส. - กบข. ครั้งที่ ๑๑ และ ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
หนังสือเวียน 1.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียน 1.2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียน 1.1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพบปะหารือ "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งรายชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขอเชิญร่วมบริจาค รวมน้ำใจช่วยกาชาด ปี ๒๕๕๗
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและภายใน สสจ.อย.
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศลบชื่อสมาชิก ฌกส. ออกจากทะเบียน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "Becoming an IT specialist"

ทั้งหมด


  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 6 พ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือประทับตรา
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือเวียน
ตัวอย่างหนังสือภายใน
ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
คำอธิบาย
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่า
ทั้งหมด

  ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
พระราชทานเพลิงศพ
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
การทำลายหนังสือราชการ
ทั้งหมด

  วิทยุ
ขอเชิญร่วมงาน "สภากาแฟ"
ขอเชิญรับประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุข
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0