หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  นโยบาย
cluster-Agendaจังหวัด2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เอกสารเนื้อหาการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หลักการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
ทั้งหมด

  ข่าวสารสุขภาพ
รายงานสาระสุขภาพ ปีงบประมาณ 57-58
ทั้งหมด

  สมัชชาสุขภาพ
วิธีพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนในการสรรหากสช.จว.
ความคืบหน้าการสรรหา กสช.ภาคองค์กรเอกชนฯ ปี 2558
คู่มือสรรหากสช.จว.58-1
คู่มือสรรหากสช.จว.58-2
คู่มือสรรหากสช.จว.58-3
คู่มือสรรหากสช.จว.58-4
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2557)
มตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2556)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2555)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2554)
ทั้งหมด

  แผนลงทุน-งบประมาณ
แนวทางการของบลงทุนปี59
สรุป service plan กระทรวงสธ.
จัดสรรงบฟื้นฟูระยะ2,3
สำรวจทรัพยากร (service plan)
บัญชีจัดสรรงบลงทุน ปี 2555
แผนลงทุน 56 เขต 1
แผนลงทุน55-59(รพ.)
แผนลงทุน55-59(สสอ.)
แผนลงทุน ปี2555
ทั้งหมด

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี55(Unitcost)
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 1 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเตรียมการรับปลัดกระทรวงฯ  มาตรวจเยี่ยมเขต 4 และ จ.อยุธยา โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561-2564 โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 7 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการระบุพิกัดบ้านในเขตรับผิดชอบ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 1 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมสรุปซ้อมแผน ICS  Full scale 9-11 สิงหาคม 2560 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557)
รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558
อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด


  คลังข้อมูล

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  รู้จัก..ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งานแผน ประเมินผล และประสานนโยบาย
งานข้อมูลข่าวสาร ระบาดวิทยาและวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี 2560

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560 รอบที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 14 ก.ย. 60)
สรุปตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงพยาบาลเสนา (29/06/2560)
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลบางปะอิน รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลเสนา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
เล่มตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
การประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่1/2560 (27-28 เม.ย.60 ณ รพ.พระนั่งเกล้า)
ทั้งหมด

  แนวทางการตรวจราชการ ปี 2560
1.ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 60
4.ตัวชี้วัด+Template       

  ประเมินคปสอ.ปี 2559

ประมวลภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปี 2559

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2.1

-ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 5

ตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบรายงาน SAR

 

Template MOU 59

คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)


  นิเทศบูรณาการสัญจร ปี59

ไฟด์นำเสนอสิงห์เหนือ

ไฟด์นำเสนอเสือใต้

ไฟด์นำเสนอคชสารกลาง

ไฟด์นำเสนอนาคราชซ้าย

คู่มือการเข้าใช้ HDC
ตารางแสดงชื่อรายงาน HDC

หน้งสือแจ้งเชิญประชุมนิเทศบูรณาการสัญจร ปีงบประมาณ 2559 (ที่ อย.0032.ว 195 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 )  แนวทางการจัดทำแผนปี2559
*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
**PA ปลัด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 59

แบบฟอร์มตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

- ตก.๑ กลุ่มผู้พิการ

-ตก.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

- ตก.๑ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:COPD) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาตา ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาไต ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาทารกแรกเกิด ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขามะเร็ง ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขายาเสพติด ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาหัวใจ ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี ๕๙ 

 

ตัวอย่างผลงานตัวชี้วัดการตรวจราชการรอบ ๒/๒๕๕๙ ของCupพระนครศรีอยุธยา


สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๕๙

แบบ  ตก01 ปีงบประมาณ 2559

PPT ชี้แจงการตรวจราชการฯ (20 มกราคม 2559)

เอกสารรายละเอียดรายคณะการตรวจราชการปี 2559

คณะที่ 1   การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่   2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะที่่   3   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คณะที่   4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ 1  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 2

คณะที่่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 3

คณะที่ 4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 


  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 58
สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๒ ระดับกระทรวง
PPTนำเสนอสสจ.
เล่มสสจ.พระนครศรีอยุธยา
เล่มรพ.เสนา
รวมเล่มพระนครศรีอยุธยา
รวมเล่มรพศรอบที่๒/๕๘
สรุปการตรวจราชการรอบที่ ๑/๕๘ รายคณะ ระดับกระทรวง
ระบบควบคุมโรค
PPT นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการรอบที่1_58
รวมเล่มสสจ.
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี2558

นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงประมาณ 2559

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2559


แผนปฎิบัติการในการขับเคลื่อนด้านสังคมของประเทศของรัฐบาล

PPT นำเสนอการถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดปีงบประมาณ  2558

Flagship 2558

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

FLOW การเสนอแผนงาน/โครงการ

นโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Flow การส่งแผนงาน/โครงการสำหรับรพ./สสอ.

แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558


  คปสอ.สัญจร ปีงบประมาณ 2558

PPT สรุปข้อเสนอแนะภาพรวมจังหวัดฯ
,
รายละเอียดแนบท้าย

 โซนสิงห์เหนือ PPT โซน    / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,           การบริหารจัดการ 
 โซนเสือใต้  PPT โซน  /ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,          
การบริหารจัดการ 
 โซนคชสารกลาง  PPT โซน / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,        
การบริหารจัดการ 
 โซนนาคราช     PPT โซน  / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,           
การบริหารจัดการ


  Service Plan พระนครศรีอยุธยา

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service Plan) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด (NEW)

คำสั่งคณะกรรมการการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service Plan) เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan)

คำสั่งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบรายชื่อประธานและเลขาฯ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดฯ

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตาม Service Plan ปี 2557  

ตารางการจัดทำรายละเอียดของบประมาณ รายสาขา


  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 57
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 4 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ไฟด์ประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 2 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 1 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์นำเสนอการตรวจราชการของจังหวัดฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ หัวข้อ ปัญหาในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 4
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 4
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 3
ไฟด์สรุประเด็นการตรวจราชการ คณะที่2
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 1
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี 2557
PPTแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PPT นำเสนอการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) วันที่ 24 เมษายน 2557
PTTนำเสนอนโยบายแผนยุทธศาสตร์2557-2560
PTTนำเสนอการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
Template_ประเด็นที่4
Template_ประเด็นที่3
Template_ประเด็นที่2
Template_ประเด็นที่1
แบบฟอร์มโครงการ/แผนงาน
แผนปฎิบัติการเพื่อรองรับตัวชี้วัดกระทรวงฯปี2557
ทั้งหมด

  การประเมินคปสอ.สัญจร ปีงบประมาณ 2557

การนำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุขรายโซน

1.โซนสิงห์เหนือ

2.โซนเสือใต้

3.โซนเสนาซ้าย

4.โซนอยุธยากลาง


  การนิเทศงานสัญจรระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๖

*แนวทาง PPT นำเสนอ

*หนังสือประชุม นายอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

, *, ประเด็นการนำเสนอรายอำเภอ,รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม( ณ 25 พค.56 )

*รายละะเอียดการประชุมนิเทศสัญจร  

*ตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการปี ๒๕๕๖

การนำเสนอในวันที่ ๒๗/๒๙  พฤษภาคม ๕๕๕๖

พระนครศรีอยุธยา  (คุณภาพบริการและการส่งต่อ)

ท่าเรือ(การพัฒนาองค์กร)

บางปะหัน (การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

อุทัย(การดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง)

บ้านแพรก(แผนพัฒนาสุขภาพเด็ก  3-5ปี

มหาราช (อาหารปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ)

 

ภาชี(การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ)

เสนา (การพัฒนาคุณภาพบริการ/ระบบส่งต่อ

บางปะอิน (แผนพัฒนาสุขภาพสตรีและทารก)

บางบาล (แผนการพัฒนาสุขภาพเด็ก 3-5 ปี)

ลาดบัวหลวง (แผนพัฒนาสุขภาพนักเรียน)

บางไทร (แผนพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นวัยทำงาน )

บางซ้าย (การควบคุมโรคติดต่อ)

วังน้อย(การบำบัดรักษายาเสพติด)

ผักไห่ (การบำบัดรักษายาเสพติด)

นครหลวง   (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน) 

 

 

 

 

 


  ส่งสรุปหนังสือแจ้งผลการประเมินคปสอ.ปี56

แจ้งผลการประเมิน56Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0