User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
สภาพน้ำท่า ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
รูปภาพกิจกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 350 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 20 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร แะลผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาศเข้าร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พร้อมนั่งรถรางชม ทัศนียภาพของอุทยานประวัติศาตร์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำพิธีเปิดตลาดกรุงศรี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 13 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กตัญญุตา คารวะ ข้าราชการสองแผ่นดิน ถิ่นกรุงเก่า" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธาน การมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ“Ayutthaya Health Research” , การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย ในงาน “งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 อำเภอบ้านแพรก นางกฤษณา ธีระวาส รางวัลที่ 2 อำเภอนครหลวง นางสาวหัทยา เนติวรานนท์ และรางวัลที่ 3 อำเภอนครหลวง นางจันทร์ฉาย บุญจันทร์, การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย ในงาน  “งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 คปสอ. บางซ้าย รางวัลที่ 2 คปสอ ท่าเรือ รางวัลที่ 3 คปสอ. บ้านแพรก และรางวัลบูธยอดเยี่ยมในดวงใจ ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลที่ 1คปสอ.บางปะอิน รางวัลที่2 คปสอ บางซ้าย และ รางวัลที่ 3 คปสอ ท่าเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย

วันที่ 12 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่น "ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "ยุทธการ ตามล่าหาความสุขและแรงบรรดาลใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ",การประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ "Ayutthaya Health Research",การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวีดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6-8 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในปีนี้ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 
ในหัวข้อ “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล และมีบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม กว่า 5,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ในการที่จะนำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 4 กันยายน 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8 / 2560 และ ในโอกาสเดียวกัน มอบโลประกาศเกียรติคุณนำเสนอผลงานเด่น เขตบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 สิงหาคม 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในโอกาสเป็นประธานประชุม นำเสนอผลงานเด่น ปัญหา อุปสรรค งานสุขภาพภาคประชาชน ผู้แทนเขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 ประธานเปิดอาคาร 100 ปี สธ. และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และไอซียูคุณภาพอาคาร 100 ปี สธ. พร้อมปรับปรุงห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล พระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ณ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมรณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง และรับมอบกล้าดอกดาวเรือง "ปลูกดอกดาวเรือง บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมรับฟังสรุปผล การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธย​ า
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC โดยมีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 - 8  สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0"(Share & Learn to Smart Region 4.0) และเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560   โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


​วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึงเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review) โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7 / 2560 และ ในโอกาสเดียวกันเป็นประธาน มอบโลประกาศเกียรติคุณพร้อมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่าน HA ยาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม VDO Conference เรื่องแนวทางป้องกันปัญหาและระบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 1232 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [Next] [Last Page]