User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month กุมภาพันธ์ 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123

ผลการประกวดราคา/สอบราคา ซื้อ/จ้าง

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสอต.บ้านใหม่ อ.มหาราช สุนทร1 ก.ย.52 14:12
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประภาพร23 ก.พ.61 16:27
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ก.พ.61 09:08
4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ก.พ.61 09:08
5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ก.พ.61 09:08
6สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประภาพร21 ก.พ.61 15:27
7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3 รายการ (พัฒนายุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ก.พ.61 08:42
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร19 ก.พ.61 14:55
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร17 ก.พ.61 11:50
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (กลุ่งานการแพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร15 ก.พ.61 08:38
11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร7 ก.พ.61 11:50
12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3 รายการ (นิติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร8 ก.พ.61 14:54
13สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร5 ก.พ.61 09:14
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร5 ก.พ.61 08:42
15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระพรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร29 ม.ค.61 14:36
16สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร25 ม.ค.61 14:22
17สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ม.ค.61 09:44
18สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร19 ม.ค.61 09:18
19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ม.ค.61 09:44
20สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร18 ม.ค.61 12:47
21สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร18 ม.ค.61 12:46
22สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร17 ม.ค.61 11:16
23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร17 ม.ค.61 08:57
24สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร17 ม.ค.61 08:57
25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สสอ นครหลวง ศุลีพร16 ม.ค.61 14:59
26สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร29 ธ.ค.60 15:13
27สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้อัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร27 ธ.ค.60 11:30
28สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร27 ธ.ค.60 11:11
29สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร25 ธ.ค.60 11:46
30สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร25 ธ.ค.60 11:46
ทั้งหมด : 122 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 [Next] [Last Page]