User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month พฤศจิกายน 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

ผลการประกวดราคา/สอบราคา ซื้อ/จ้าง

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสอต.บ้านใหม่ อ.มหาราช สุนทร1 ก.ย.52 14:12
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร28 ก.ย.61 08:56
3สำนักงานสาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร16 ต.ค.61 14:14
4สำนักงานสาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร26 ก.ย.61 15:49
5สำนักงานสาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สติกเกอร์วงกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร26 ก.ย.61 08:19
6สำนักงานสาธารณสุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ศุลีพร21 ก.ย.61 15:19
7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆณาและเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร18 ก.ย.61 10:07
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) สวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร10 ก.ย.61 15:03
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) สวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร10 ก.ย.61 14:59
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องรับส่งวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร7 ก.ย.61 08:23
11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อลิขสิทธิ์ Firewallโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร6 ก.ย.61 16:38
12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 5122 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร6 ก.ย.61 09:17
13สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร5 ก.ย.61 15:30
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (พัฒยุทธ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 14:48
15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อไม้อัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 14:37
16สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุประดับสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 14:36
17สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อรูปไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 14:36
18สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 13:29
19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (คบส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร31 ส.ค.61 11:17
20สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร30 ส.ค.61 15:11
21สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร30 ส.ค.61 15:19
22สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร23 ส.ค.61 11:30
23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผลการจ้างปรับปรุงต่อเติมรั้วและหลังคาอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) ศุลีพร29 ส.ค.61 15:43
24สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน ษ7334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร22 ส.ค.61 09:01
25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะ เปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๑ เส้น นค 6989 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุลีพร21 ส.ค.61 09:24
26สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์8 ส.ค.61 11:23
27สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์8 ส.ค.61 11:05
28สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์8 ส.ค.61 10:35
29สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ศุลีพร31 ก.ค.61 08:47
30สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 2561 ศุลีพร7 ส.ค.61 09:44
ทั้งหมด : 197 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]