ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 17 Jul 2019 11:22:00 +07:00ปชส.เดินทางปลอดภัยใส่ใจเลือกรถโดยสารhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สื่อ เดินทางปลอดภัย.pdf 201805161438Wed , 16 May 2018 14:38:00 +07:00ปชส.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.คัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf 201710170941Tue , 17 Oct 2017 9:41:00 +07:00ปชส.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.อบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่.pdf 201710040940Wed , 04 Oct 2017 9:40:00 +07:00ปชส.โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.อบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ.pdf 201710040938Wed , 04 Oct 2017 9:38:00 +07:00มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่างhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง.pdf 201603071400Mon , 07 Mar 2016 14:00:00 +07:00คู่มือการลดระยะ มะเร็งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/คู่มือการลดระยะมะเร็ง.pdf 201603071359Mon , 07 Mar 2016 13:59:00 +07:00ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอการแสดงประกอบเพลง "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม.mp4 201602231046Tue , 23 Feb 2016 10:46:00 +07:00ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานมหกรรมวิชาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/Scan.pdf 201602191619Fri , 19 Feb 2016 16:19:00 +07:00มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยหนาวhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/Scan.pdf 201602080924Mon , 08 Feb 2016 9:24:00 +07:00คู่มือ (Toolkit) การลดความเสี่ยงสาธารณภัย (สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย.pdf 201602021415Tue , 02 Feb 2016 14:15:00 +07:00