ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thFri , 18 Oct 2019 20:16:38 +07:00เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต.pdf 201909270921Fri , 27 Sep 2019 9:21:00 +07:00ขอเชิญเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2563http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.พยาบาลเฉพาะทาง.pdf 201909231322Mon , 23 Sep 2019 13:22:00 +07:00ขอความร่วมมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินการศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมายhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.ขับเคลื่อนการดำเนินการศาสนสถานปลอดบุหรี่.pdf 201908070939Wed , 07 Aug 2019 9:39:00 +07:00ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม Emergency Care for Nursehttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.เชิญอบรม.pdf 201908070918Wed , 07 Aug 2019 9:18:00 +07:00ประชาสัมพันธ์การทำประกันชีวิตหมู่ สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกันอุบัติเหตุหมู่.pdf 201907311307Wed , 31 Jul 2019 13:07:00 +07:00ปชส.เดินทางปลอดภัยใส่ใจเลือกรถโดยสารhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สื่อ เดินทางปลอดภัย.pdf 201805161438Wed , 16 May 2018 14:38:00 +07:00ปชส.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.คัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf 201710170941Tue , 17 Oct 2017 9:41:00 +07:00ปชส.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.อบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่.pdf 201710040940Wed , 04 Oct 2017 9:40:00 +07:00ปชส.โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชส.อบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ.pdf 201710040938Wed , 04 Oct 2017 9:38:00 +07:00มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่างhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง.pdf 201603071400Mon , 07 Mar 2016 14:00:00 +07:00