User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน NCD
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานแอลกอฮอล์ และยาสูบ
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
แบบรายงานผลการประสานการส่งต่อ
คู่มือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
โรคมะเร็ง
 

โรคมะเร็ง

ลำดับที่
รายการ
1แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรงมะเร็งรังไข่
2แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
3ความรู้เรื่องมะเร็ง (เนื้อหาใช้อบรมวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙)
4แนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
5แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 – 2560
6แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
7โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
8ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม กรมอนามัย ศูนย์อานามัยที่ ๔
9มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ทั้งหมด : 10 รายการ หน้าที่   [1]