User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ตุลาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
วิดีทัศน์
 
วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผาสุกในการทำงาน "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อช่วยเพิ่มพลผลิตขององค์กรและปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 11-14 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ เพื่อมุ่งสู่ Health Care 4.0 และงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และในโอกาสเดียวกัน นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี และสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับการทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.)" รพ.แม่สอด และร่วมประชุมแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ (ศบต.) พร้อมรับฟังแนวทางการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนทุแขนง (เคเบิลทีวี ATV, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวชัดออนไล์, ทีนิวส์, นิวส์สเตชั่น) ในหัวข้อ "หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3 เก็บ ” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน เปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ ๕ “ประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอผลงานงานวิจัย และผลงานดีเด่นที่เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชกาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการ พัฒนาคุณธรรม และค่านิยม 4 ประการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ สามประสบรีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประชุมมหกรรมวิชาการนครจตุบุรีศรีปทุมทอง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 และงานมุทิตาจิต "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมทั้งเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Functional Exercise ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Revievv) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมซ้อมแผน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ และ รณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ วัดประสาท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธญา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการทุกท่าน ในโอกาสเป็นประธานสรุปตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายไพศาล บัวกลิ่น ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และทีมตณะกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานตรวจประเมินคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ รพ.สต.บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย วิวัฒนาสาธารณสุขไทย นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการพัฒนาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ทั้ง 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสเดียวกันเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องอู่ทอง โรงแรมคลาสสิคคามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการติดตามผลดำเนินงานจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 พร้อมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานสมาชิก TO BE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ชมรม TO BE NUMBER ONE,เยาวชน,ผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม City Run Ayutthaya วิ่งเพื่อสุขภาพ สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดียวกันให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม City Run Ayutthaya วิ่งเพื่อสุขภาพ สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ จุดที่ 3 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ง นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง จุดที่ 2 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชมรมข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเเก่พระสงฆ์,แห่พระพุทธปัญจมาธิราชองค์จำลองและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธาราและห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานเปิดอบรมแกนนำป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ตามพระปณิธาน ศาสตารจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาคดีทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาหรา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง และดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราช ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ครบ 668 ปี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
วันที่ 2 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมโป เรสซิเดนซ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานการประกวดผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมทอง พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงาน "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ซึ่งภายในงานเป็นการแข่งขันกีฬาหลายประเภทของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรม "ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข" และกล่าวต้อนรับ เชิญชวนให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ ณ บริเวณสนามต้างข้ามอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ทุกท่าน ในโอกาศตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 243 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 [Next] [Last Page]