User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month พฤศจิกายน 2560 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
วิดีทัศน์
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีทำบุญเบิกเนตร และสมโภชน์พระพุทธปัญจมาธิราช พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอัญเชิญพระพุทธปัจมาธิราชขึ้นสู่หอพระ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์จิตอาสาเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 และเป็นประธานเปิดธนาคารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม ณ โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธปัญจมาธิราช ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ โรงหล่อพระอยุธยา ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอกรณีศึกษาการจัดการข้อร้องเรียนหน่วยบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วยเรียนหน่วยบริการสุขภาพ และลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 350 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร "Smart Leader 4.0 For PCC. Manager" โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเวลเนสโฮมรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กตัญญุตา คารวะ ข้าราชการสองแผ่นดิน ถิ่นกรุงเก่า" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่น "ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "ยุทธการ ตามล่าหาความสุขและแรงบรรดาลใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ",การประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ "Ayutthaya Health Research",การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวีดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6-8 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในปีนี้ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล และมีบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม กว่า 5,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ในการที่จะนำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในโอกาสเป็นประธานประชุม นำเสนอผลงานเด่น ปัญหา อุปสรรค งานสุขภาพภาคประชาชน ผู้แทนเขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 ประธานเปิดอาคาร 100 ปี สธ. และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และไอซียูคุณภาพอาคาร 100 ปี สธ. พร้อมปรับปรุงห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมรณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง และรับมอบกล้าดอกดาวเรือง "ปลูกดอกดาวเรือง บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC โดยมีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในโอกาศเดียวกันให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้การต้อนรับ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมรับฟังสรุปผล การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธย​า ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0"(Share & Learn to Smart Region 4.0) และเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึงเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 - 2565" โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการทุกท่าน ในโอกาศตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 ปี งบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมและศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ โรคฉี่หนู ภัยไม่ไกลตัว รอบทิศถิ่นไทย ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ข่าวค่ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการติดตามผลดำเนินงานจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสติดตามผลเพื่อเก็บคะแนนพื้นที่ในการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบางประหัน,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า... "เตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตก น้ำท่วมขังระวังโรคฉี่หนู" เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 เมษายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณวันข้าราชการพลเรือน และ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 205 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]