User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2562 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
วิดีทัศน์
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า : หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3เก็บ 5ส.” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา, CABLE CHANEL, CSAT PM 43 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา, ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม บันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำ Big cleaning day โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24-27 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรมแลกเปลี่ยนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรค(SAT AND JIT)ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพ.สต.พระกลางทุ่ง จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ท่าเรือ,คปสอ.ภาชี โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ และห้องประชุมโรงพยาบาลภาชี อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณกัญวรา อารีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม นายอำเภอบ้านแพรก, กิ่งกาชาดอำเภอบ้านแพรก, และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สูงอายุร้อยปี ชีวีมีสุข" แก่ นางโอ บุญสาย อายุ 104 ปี ณ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ลาดบัวหลวง,คปสอ.บางซ้าย โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง และห้องประชุมโรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.เสนา โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ Thailand big move road safety จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปัญจมาธิราชอุทิศ ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า : “แนะประชาชนกรุงเก่า สงกรานต์ร่วมขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา, CABLE CHANEL, CSAT PM 43 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ในโอกาส ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ ณ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562 ณ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประกวด รร.แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ความสามัคคี ระหว่างทีม "ผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการ VS สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสื่อมวลชน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก แห่งใหม่ ณ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก "(3เก็บ เก็บบ้าน,เก็บขยะ,เก็บน้ำ),(3โรค โรคไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า,โรคปวดข้อยุงลาย)"อำเภอผักไห่ ณ ห้องประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม SENA Run for Life วิ่งเพื่อชีวิต ปีที่ 1 เปิดโลกสดใส วิ่งระดมทุนครั้งที่ 1 รอบเย็นชมพระอาทิตย์ตก ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมนักวิ่ง ผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพฤกษา โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 28 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ในโอกาส ตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 และลงเยี่ยมพื้นที่ รพสต.สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการอบรมจัดการข้อร้องเรียนฟ้องร้องในระบบการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์คัดแยกขยะ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มกราคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 มกราคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมนิเทศงานสัญจรบูรณาการ โซนนเสือใต้(อำเภอวังน้อย,อำเภอบางปะอิน,อำเภอบางไทร) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ในโอกาสเยี่ยมชม “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วัดนนทรีย์ ต.พุทเลา อ.บางปะหัน และ รพสต.ตำบลท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมนิเทศงานสัญจรบูรณาการ โซนสิงห์เหนือ (อำเภอท่าเรือ,อำเภอภาชี,อำเภอนครหลวง,อำเภอบางปะหัน,อำเภอมหาราช,อำเภอบ้านแพรก)ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมงคลบพิตร โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประธานประชุมนิเทศงานสัญจรบูรณาการ โซนคชการกลาง(อำเภอพระนครศรีอยุธยา,อำเภออุทัย,อำเภอบางบาล) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา,19 19 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมนิเทศงานสัญจรบูรณาการ โซนนาคราชซ้าย(อำเภอเสนา,อำเภอลาดบัวหลวง,อำเภอบางซ้าย,อำเภอผักไห่) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 3 โรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 293 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next] [Last Page]