User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month เมษายน 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
วิดีทัศน์
 
วันที่ 3 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง และดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราช ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ครบ 668 ปี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
วันที่ 2 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมโป เรสซิเดนซ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานการประกวดผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมทอง พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงาน "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ซึ่งภายในงานเป็นการแข่งขันกีฬาหลายประเภทของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรม "ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข" และกล่าวต้อนรับ เชิญชวนให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ ณ บริเวณสนามต้างข้ามอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ทุกท่าน ในโอกาศตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญญาโสภโณ) โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประธานในการจัดกิจกรรม การประกวด The best to be number oneในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ในโอกาศเดียวกัน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกีรยติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและชมการแข่งขัน ณ เวทีกลางอุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 พร้อมเข้ารับรางวัลชนะเลิศขบวนการแต่งกายชุดไทยสมัยย้อนยุค โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี ในโอกาสเดียวกันได้เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมอาหารอิ่มอร่อย ถนนอาหารปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya food street และมอบป้ายร้านอาหารปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ตูน บอดี้แสลม พร้อมคณะ เพื่อมอบเงินสมทบทุนในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 340 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าวจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมี ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมมอบจักรยาน เพื่อใช้ในการออกร้านกาชาด ที่จะมีขึ้นในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ ร่วมปลูกต้นการบูรเนื่องในวันสถาปนากระทรวง สาธารณสุข และก้าวเข้าสู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยต้นการบูรเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยา เช่น สารการบูร เป็นยาบำรุงหัวใจ ยาระงับประสาท แก้โรคตา แก้เลือดลม ขับเสมหะ แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด แก้ไอ แก้ปวดท้อง เกล็ดของการบูรใช้ทาแก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 "แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" ณ พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ออกอากาศทาง ช่อง 5)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีทำบุญเบิกเนตร และสมโภชน์พระพุทธปัญจมาธิราช พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอัญเชิญพระพุทธปัจมาธิราชขึ้นสู่หอพระ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์จิตอาสาเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 และเป็นประธานเปิดธนาคารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม ณ โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธปัญจมาธิราช ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ โรงหล่อพระอยุธยา ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอกรณีศึกษาการจัดการข้อร้องเรียนหน่วยบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วยเรียนหน่วยบริการสุขภาพ และลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 350 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร "Smart Leader 4.0 For PCC. Manager" โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเวลเนสโฮมรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กตัญญุตา คารวะ ข้าราชการสองแผ่นดิน ถิ่นกรุงเก่า" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่น "ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "ยุทธการ ตามล่าหาความสุขและแรงบรรดาลใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ",การประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ "Ayutthaya Health Research",การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวีดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 221 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 [Next] [Last Page]