ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 20 Feb 2019 5:43:10 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะลดเค็มลด “โรคไต”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/5.โรคไต.docx 201902150936Fri , 15 Feb 2019 9:36:00 +07:00ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(นวลพรรณ) http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นวลพรรณ).pdf 201902131630Wed , 13 Feb 2019 16:30:00 +07:00สำรวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการParamedichttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/สำรวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิต Paramedic.pdf 201902131547Wed , 13 Feb 2019 15:47:00 +07:00ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมะเร็ง ปี62http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมะเร็ง.pdf 201902131540Wed , 13 Feb 2019 15:40:00 +07:00ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่6 พ.ศ.2562http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/1ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิทยาลัยนครราชสีมา.pdf 201902130919Wed , 13 Feb 2019 9:19:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะอากาศเปลี่ยนแปลง “ระวังไข้หวัดใหญ่”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/4.ไข้หวัดใหญ่.pdf 201902121150Tue , 12 Feb 2019 11:50:00 +07:00ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(บุญจิรา สมบุญ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (บุญจิรา).pdf 201902081649Fri , 08 Feb 2019 16:49:00 +07:00โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/2562 1 feb 62.pdf 201902081437Fri , 08 Feb 2019 14:37:00 +07:00สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (ภาพรวม)"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/0418 18 jan 62pdf.pdf 201901301527Wed , 30 Jan 2019 15:27:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “รักอย่างปลอดภัย คนไทยรุ่นใหม่ พกถุงยางไว้ ไม่ตกเทรนด์” http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/2.กุมภาพันธ์14.docx 201901301420Wed , 30 Jan 2019 14:20:00 +07:00