ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSat , 23 Jun 2018 22:35:15 +07:00การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big data และนวัตกรรม"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/big data.pdf 201806221254Fri , 22 Jun 2018 12:54:00 +07:0026 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/tobe.jpg 201806201152Wed , 20 Jun 2018 11:52:00 +07:00แบบยกเลิกผลิตเครื่องสำอางhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับแจ้ง ล่าสุด 15-06-2561.docx 201806181034Mon , 18 Jun 2018 10:34:00 +07:00ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/26สนุกกับงานวิจัยด้วย excel.pdf 201806151605Fri , 15 Jun 2018 16:05:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/20.วันรณรงค์ตรวจเชื้อเอชไอวี.docx 201806151510Fri , 15 Jun 2018 15:10:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/19.วันตับอักเสบโลก.docx 201806151508Fri , 15 Jun 2018 15:08:00 +07:00ประกาศรับย้าย(ช่วยราชการ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ย้ายประจำปี 61.pdf 201806141021Thu , 14 Jun 2018 10:21:00 +07:00ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/24ประชาสัมพันธ์ส่งบทความฯ.pdf 201806140946Thu , 14 Jun 2018 9:46:00 +07:00ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/25downloadสรุปตรวจราชการฯ.pdf 201806140945Thu , 14 Jun 2018 9:45:00 +07:00เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เกณฑ์ราคากลาง คอมปี 61.pdf 201806140825Thu , 14 Jun 2018 8:25:00 +07:00