ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 17 Oct 2018 20:33:30 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลบุตรหลาน ป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงปิดภาคเรียน http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/34.เด็กจมน้ำปิดภาคเรียน.docx 201810171040Wed , 17 Oct 2018 10:40:00 +07:00ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุตา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑.pdf 201810170918Wed , 17 Oct 2018 9:18:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 เรื่อง "เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/11_32_HITAP-Newsletter-32-edit-after-Final-23-08-61-for-web.pdf 201810111052Thu , 11 Oct 2018 10:52:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 เรื่อง "ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/10_31_Hitap-Artwork-Vol-31-for-web-compressed.pdf 201810111051Thu , 11 Oct 2018 10:51:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 50 เกี่ยวกับเรื่อง "มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ครัวเรือนไทยยังต้องจ่ายอะไรเพื่อสุขภาพอีก"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/50_PB-OOPE-FINALfor-web-all-pages-compressed.pdf 201810111048Thu , 11 Oct 2018 10:48:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 49 เกี่ยวกับเรื่อง "ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/49_PB-Raltegravir-FINAL-for-web.compressed.pdf 201810111046Thu , 11 Oct 2018 10:46:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญร่วม..เดิน..วิ่ง..เพื่อสุขภาพ “หมอชวนวิ่ง” ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/33.หมอชวนวิ่ง.pdf 201810101442Wed , 10 Oct 2018 14:42:00 +07:00ขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์สาธารณสุขhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชุมพขร..pdf 201810091023Tue , 09 Oct 2018 10:23:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอทุกวัย ป้องกันภัยเงียบจากโรคกระดูกพรุน http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/31.วันโรคกระดูกพรุน.docx 201810041105Thu , 04 Oct 2018 11:05:00 +07:002.หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรค http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/32.วันล้างมือโลก.docx 201810041105Thu , 04 Oct 2018 11:05:00 +07:00