ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thTue , 25 Jun 2019 22:33:53 +07:00ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพปฏิบัติการhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศพยาบาล22กายภาพ1.pdf 201906251657Tue , 25 Jun 2019 16:57:00 +07:00เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย.pdf 201906251048Tue , 25 Jun 2019 10:48:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา “เลิกกลืนเหล้า ก่อนที่เหล้าจะกลืนชีวิตเรา”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/20.งดเหล้าเข้าพรรษา.docx 201906241114Mon , 24 Jun 2019 11:14:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็งตับhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/17.วันตับอักเสบโลก.docx 201906241113Mon , 24 Jun 2019 11:13:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/19.วันรณรงค์ตรวจเชื้อเอชไอวี.docx 201906241113Mon , 24 Jun 2019 11:13:00 +07:00ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf 201906211150Fri , 21 Jun 2019 11:50:00 +07:00ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ.pdf 201906201518Thu , 20 Jun 2019 15:18:00 +07:00รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ5อต.pdf 201906191019Wed , 19 Jun 2019 10:19:00 +07:00เชิญประชุมและนำเสนอผลงานคัดกรองมะเร็งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชุมวิชาการมะเร็ง.pdf 201906181251Tue , 18 Jun 2019 12:51:00 +07:00ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาล.pdf 201906181031Tue , 18 Jun 2019 10:31:00 +07:00