User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ตุลาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลบุตรหลาน ป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงปิดภาคเรียน พัชรี17 ต.ค.61 10:40
2ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ พัชชรี17 ต.ค.61 09:18
3ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 เรื่อง "เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข" มณทิพย์11 ต.ค.61 10:52
4ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 เรื่อง "ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี" มณทิพย์11 ต.ค.61 10:51
5ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 50 เกี่ยวกับเรื่อง "มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ครัวเรือนไทยยังต้องจ่ายอะไรเพื่อสุขภาพอีก" มณทิพย์11 ต.ค.61 10:48
6ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 49 เกี่ยวกับเรื่อง "ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?" มณทิพย์11 ต.ค.61 10:46
7หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญร่วม..เดิน..วิ่ง..เพื่อสุขภาพ “หมอชวนวิ่ง” ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พัชรี10 ต.ค.61 14:42
8ขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์สาธารณสุข ลัคณา9 ต.ค.61 10:23
9หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอทุกวัย ป้องกันภัยเงียบจากโรคกระดูกพรุน พัชรี4 ต.ค.61 11:05
102.หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรค พัชรี4 ต.ค.61 11:05
11ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๑ ASEAN Cholangiocarcinoma Conference พัชชรี3 ต.ค.61 09:58
12ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ชิชนาฏ2 ต.ค.61 13:01
13ขอแจ้งการเปลียนระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat เวอร์ชั่นใหม่) พรศักดิ์28 ก.ย.61 10:50
14ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปุญญรัตน์27 ก.ย.61 09:25
15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561 ปุญญรัตน์26 ก.ย.61 09:59
16ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(นางรุ้งเพชร ภาคธรรม) ศิวิไล24 ก.ย.61 08:18
17ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินตำแหน่งชำนาญการพิเศษลงมา(นายขวัญชัย แม่นปืน) ศิวิไล24 ก.ย.61 08:17
18ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ศิวิไล20 ก.ย.61 16:46
19ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum 11 : Sport Health for Smart Heart" จังหวัดบุรีรัมย์ พัชชรี20 ก.ย.61 14:49
20ขอเชิญเข้าประชุม พัชชรี20 ก.ย.61 14:37
21หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย พัชรี17 ก.ย.61 15:37
22ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference พัชชรี17 ก.ย.61 13:21
23รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2562 วรรณภรณ์12 ก.ย.61 09:15
24ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ปุญญรัตน์11 ก.ย.61 11:23
25ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย และบางซ้าย สุชาติ11 ก.ย.61 10:22
26ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปุญญรัตน์11 ก.ย.61 09:47
27การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018 ปุญญรัตน์11 ก.ย.61 09:09
28โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ กิตินันต์ 10 ก.ย.61 15:19
29ประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health พัชชรี10 ก.ย.61 09:34
30ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่ 14 พัชชรี10 ก.ย.61 09:21
ทั้งหมด : 2470 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]