User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2562 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพปฏิบัติการ วลัยพรรณ25 มิ.ย.62 16:57
2เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ลัคณา25 มิ.ย.62 10:48
3หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา “เลิกกลืนเหล้า ก่อนที่เหล้าจะกลืนชีวิตเรา” พัชรี24 มิ.ย.62 11:14
4หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็งตับ พัชรี24 มิ.ย.62 11:13
5หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี” พัชรี24 มิ.ย.62 11:13
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ยุพิน21 มิ.ย.62 11:50
7ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ชิชนาฏ20 มิ.ย.62 15:18
8รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ชิชนาฏ19 มิ.ย.62 10:19
9เชิญประชุมและนำเสนอผลงานคัดกรองมะเร็ง ลัคณา18 มิ.ย.62 12:51
10ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ วรารัตน์18 มิ.ย.62 10:31
11ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 วรารัตน์18 มิ.ย.62 10:29
12ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ลัคณา18 มิ.ย.62 09:50
13ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลลิตา17 มิ.ย.62 10:15
14ขอแจ้งช่องทางการเผยแพร่หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (๔คณะ) ลลิตา17 มิ.ย.62 08:51
15ขอเชิญชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งภาพกิจกรรมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้าน เพื่อชิงรางวัล เดือนละ 15 รางวัล ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม พัชรี14 มิ.ย.62 13:44
16หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชน...ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พัชรี14 มิ.ย.62 13:43
17เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ลัคณา13 มิ.ย.62 11:58
18ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พัชชรี13 มิ.ย.62 11:24
19คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ วลัยพรรณ13 มิ.ย.62 09:07
20รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ชิชนาฏ12 มิ.ย.62 13:46
21รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ยุพิน12 มิ.ย.62 13:15
22หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 มณทิพย์11 มิ.ย.62 11:12
23การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มณทิพย์11 มิ.ย.62 10:09
24หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน..๑๐ วิธีป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน พัชรี10 มิ.ย.62 15:36
25หมอใหญ่กรุงเก่า : หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3เก็บ 5ส.” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก พัชรี4 มิ.ย.62 10:09
26ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สุชาติ30 พ.ค.62 13:36
27ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(นุชจรี ดาวสุข) ชิชนาฏ29 พ.ค.62 16:36
28ประกวดโลโก้ TEMSA ลัคณา28 พ.ค.62 10:10
29สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย (สอท) เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฯ กิตินันต์ 27 พ.ค.62 11:22
30มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องการประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลรักษาพิเศษฯ กิตินันต์ 27 พ.ค.62 11:21
ทั้งหมด : 2674 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [Next] [Last Page]