User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month เมษายน 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลบุตรหลาน ป้องกันเด็กจมน้ำตายในช่วงฤดูร้อน พัชรี17 เม.ย.61 14:17
2ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 วรารัตน์11 เม.ย.61 10:30
3ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มณทิพย์10 เม.ย.61 15:45
4หมอใหญ่กรุงเก่า : "แนะประชาชนกรุงเก่า สงกรานต์ร่วมขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" จักรพันธุ์10 เม.ย.61 14:57
5ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ วลัยพรรณ9 เม.ย.61 16:40
6ประกาศรับสมัคร หน.สอง ศิวิไล5 เม.ย.61 14:07
7ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ วลัยพรรณ5 เม.ย.61 09:31
8ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561 มณทิพย์3 เม.ย.61 10:26
9หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า จักรพันธุ์29 มี.ค.61 15:50
10ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมซอพแวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ICT Innovations for eHealth" พรศักดิ์27 มี.ค.61 14:44
11บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน พรศักดิ์26 มี.ค.61 14:52
12ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสมุนไพรสมัครเข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมันไพรไทยคุณภาพ ปี พ.ศ.2561 สุรีย์พร23 มี.ค.61 11:11
13ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ ๑๒ พัชชรี22 มี.ค.61 16:38
14รับสมัครหัวหน้าสถานีอนามัย ศิวิไล22 มี.ค.61 10:32
15คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 กิตินันต์ 20 มี.ค.61 15:56
16ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม กิตินันต์ 20 มี.ค.61 15:55
17มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญข้าราชการเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพบริการ ระดับประเทศ กิตินันต์ 20 มี.ค.61 15:24
18มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมวิชาการ กิตินันต์ 20 มี.ค.61 15:22
19ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางซ้าย วลัยพรรณ19 มี.ค.61 14:56
20เชิญเสนอผลงานวิชาการ ศิวิไล13 มี.ค.61 13:56
21ผลชีี้ตัวนิตยา เจริญสุข ศิวิไล8 มี.ค.61 15:24
22ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" มณทิพย์8 มี.ค.61 09:47
23หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะอากาศเปลี่ยนแปลงระวังไข้หวัดใหญ่ จักรพันธุ์28 ก.พ.61 09:41
24หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะลดเค็มลด“โรคไต” จักรพันธุ์28 ก.พ.61 09:40
25การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒ ลัคณา26 ก.พ.61 15:02
26ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ มณทิพย์21 ก.พ.61 13:55
27การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 วรารัตน์20 ก.พ.61 17:19
28หมอใหญ่กรุงเก่า:"ห่วงใยคนกรุงเก่า เลือกซื้ออาหารปลอดภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน จักรพันธุ์20 ก.พ.61 10:16
29ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online submission มณทิพย์19 ก.พ.61 10:14
30ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.พระนครศรีอยุธยา สุชาติ16 ก.พ.61 13:50
ทั้งหมด : 2341 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [Next] [Last Page]