User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ธันวาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” พัชรี12 ธ.ค.61 10:27
2ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีวิตขั้นสูง ลำใย12 ธ.ค.61 09:30
3ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จารุวรรณ) ศิวิไล12 ธ.ค.61 09:24
4ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม ๒๕๖๑" พัชชรี11 ธ.ค.61 09:26
5 พัชรี6 ธ.ค.61 11:31
6หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะหลัก 4 ประการที่ประชาชนควรปฏิบัติ และ 5 ประการที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงอากาศแปรปรวน พัชรี6 ธ.ค.61 11:30
7รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วลัยพรรณ3 ธ.ค.61 15:51
8ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สุชาติ3 ธ.ค.61 12:04
9ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini.MM in Health รุ่นที่ 26 วรารัตน์30 พ.ย.61 10:10
10ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Research Mentorship) มณทิพย์30 พ.ย.61 08:55
11หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะป้องกันโรคเอดส์ด้วยถุงยางอนามัย ...ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์... พัชรี27 พ.ย.61 14:11
12ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 13 วรรณภรณ์27 พ.ย.61 10:36
13ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการ Pain Palliative care for doctors ฯ กิตินันต์ 26 พ.ย.61 12:23
14กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งนักฟิสิกส์เข้าอบรม กิตินันต์ 26 พ.ย.61 12:19
15คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒน่าวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561" กิตินันต์ 26 พ.ย.61 12:10
16สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 HA National Forum และส่งผลงานเพื่อคัดเลือก กิตินันต์ 26 พ.ย.61 12:08
17กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 กิตินันต์ 26 พ.ย.61 12:06
18ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ ๑๒ พัชชรี23 พ.ย.61 10:22
19เชิญเข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากร EMS ลัคณา23 พ.ย.61 10:13
20ประชาสัมพันธืโครงการอบรมพยาบาลกู้ชีพ ลัคณา20 พ.ย.61 10:32
21กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มณทิพย์19 พ.ย.61 16:14
22หนังสือสำนักเลาขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 520 เรื่อง การดำเนินการออกแบบและสิ่งก่อสร้างต่างๆของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศุลีพร19 พ.ย.61 15:38
23ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(ลลินยา) ชิชนาฏ15 พ.ย.61 14:26
24ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2561 พัชชรี15 พ.ย.61 08:55
25ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม พัชชรี15 พ.ย.61 08:36
26ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหาร วรารัตน์14 พ.ย.61 09:20
27หนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/28584 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศุลีพร12 พ.ย.61 11:13
28ให้ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข พรศักดิ์8 พ.ย.61 10:06
29ประชาสัมพันธ์สารรณรงค์วันเบาหวานโรค ปี ๒๕๖๑ พัชชรี7 พ.ย.61 14:00
30แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ พกส. (แบบฟอร์มใหม่) ชิชนาฏ7 พ.ย.61 10:44
ทั้งหมด : 2520 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [Next] [Last Page]