User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2561 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big data และนวัตกรรม" อภิชาติ22 มิ.ย.61 12:54
226 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัชรี20 มิ.ย.61 11:52
3แบบยกเลิกผลิตเครื่องสำอาง กิตติพงษ์18 มิ.ย.61 10:34
4ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" มณทิพย์15 มิ.ย.61 16:05
5หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ” พัชรี15 มิ.ย.61 15:10
6หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็ง พัชรี15 มิ.ย.61 15:08
7ประกาศรับย้าย(ช่วยราชการ) ศิวิไล14 มิ.ย.61 10:21
8ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ มณทิพย์14 มิ.ย.61 09:46
9ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ) มณทิพย์14 มิ.ย.61 09:45
10เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ อภิชาติ14 มิ.ย.61 08:25
11ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สุชาติ13 มิ.ย.61 14:29
12ประกาศผลประเมินผลงาน พรพิมล ศิวิไล7 มิ.ย.61 11:10
13ประกาศผลการคัดเลือกประเมินผลงานประดิษฐา ศิวิไล7 มิ.ย.61 11:09
14ประกาศผลการคัดเลือกพัดชา,มานพ ศิวิไล7 มิ.ย.61 11:07
15ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน พัชชรี6 มิ.ย.61 12:05
16ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018 มณทิพย์5 มิ.ย.61 13:50
17คัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ลัคณา4 มิ.ย.61 11:56
18แนวทางการกำหนดฐานความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า พัชชรี1 มิ.ย.61 09:26
19ประชาสัมพันธ์มหกรรมการประกวด/แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 26 มิถุนายน 2561 สมชาติ31 พ.ค.61 14:18
20ประกาศผลการคัดเลือกประเมินผลงาน ศิริโชค.นพาภรณ์ ศิวิไล30 พ.ค.61 10:16
21หมอใหญ่กรุงเก่า : กำชับประชาชนเฝ้าระวัง “โรคมือเท้าปาก” ในเด็กเล็ก พัชรี22 พ.ค.61 10:19
22ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ศิวิไล21 พ.ค.61 09:06
23หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนขาดสารไอโอดีน ทำไอคิวเด็กลดลง พัชรี16 พ.ค.61 14:52
24หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน..๑๐ วิธีป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน พัชรี16 พ.ค.61 14:51
25การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานฯ ศิวิไล15 พ.ค.61 10:42
26ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สุรีย์พร11 พ.ค.61 09:34
27ขอรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สุรีย์พร11 พ.ค.61 09:33
28ประเมินคัดเลือก มณหทัย ศิวิไล11 พ.ค.61 09:17
29หมอใหญ่กรุงเก่า : หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3 เก็บ 5ส.” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก พัชรี10 พ.ค.61 15:37
30แจ้งยกเลิกการเข้าพื้นที่ติดตั้งบริการ Free WiFi เพื่อประชาชน พรศักดิ์10 พ.ค.61 10:06
ทั้งหมด : 2387 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [Next] [Last Page]