User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
สถานการณ์อุทกภัย 2556
รพสต.บ้านรุนเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย รพสต.สวนพริก เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบอุทกภัย รพสต.บ้านรุนเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน แพทย์จาก CUP รพสต.วัดพระญาติ ร่วมกับ รพสต.เกาะเรียน เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา และเจ้าหน้าที่กำลังพูดคุย ซักถาม ผู้สูงอายุซึงประสบอุทกภัย ในคราวร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ 5 - 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวบุญญิสา สุวรรณทรัพย์ ผอ.รพ.สต.รางจรเข้ กำลังขึ้นบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในคราวออกให้บริการประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 5 - 7 ต.รางจรเข้ เมื่อ 10 ต.ค. 56 ภาพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 5 - 7 ต.รางจรเข้ เมื่อ 10 ต.ค. 56 10 ต.ค. 56 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เจ้าหน้าที่จาก รพ.เสนา,รพ.สต.ในเขต อ.เสนา , อบต.รางจรเข้ ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ 5 - 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนท.รพสต.เชียงรากน้อย ออกหน่วยร่วมแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่1 เหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่บน สู้ๆ จนท.รพ.สต.บ้านคลองเปรม ร่วมกับ อสม ออกหน่วยพื้นที่น้ำท่วม ม1 ตั้งหน่วยให้บริการผู้ประสพภัยน้ำท่วม ม.1 ต.เชียงรากน้อย จนท.รพ.สต รับยาและเวชภัณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน หมอวรรณา ผอ.รพสต บ้านคลองเปรมออกแจกยาช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ม.1 ต.เชียงรากน้อย 7 ต.ค. 56 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโพธิ์ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การะบายน้ำประตูพระนารายณ์ เขื่อนพระรามหก การระบายเขื่อนพระรามหก 10 ต.ค. 56 เจ้าหน้าที่ รพสต.ท่าเจ้าสนุก แจกยาช่วยเหลือผู้ประสพภัยย้ำท่วม สู้สู้ จนท. อสม รพสต.ท่าเจ้าสนุก จัดยาเพื่อออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ภาพน้ำท่วมอำเภอท่าเรือ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ระดับน้ำเรื่มลดลงแล้ว รพสต.ศาลาลอย ร่วมกับกำนัน อสม จัดยายาเพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ตำบลศาลาลอย หมอนพ ผอ.รพสต.วังแดง ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนในตำบลวังแดง หมออนามัยตัวจริงจร้า........... หมออำไพ รพสต.บ้านศาลาลอย ออกแจกยาช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ม.15 ต.ศาลาลอย เจ้าหน้าที่รพสต.ท่าหลวง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสพอุทกภัย ใน ม.2 ตำบลท่าหลวง ออกสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ ต.ขนอนหลวง ออกสำรวจ ระดับน้ำในพื้นที่ ต.ขนอนหลวง บ้านผู้ประสบอุทกภัย ม.5 ต.ขนอนหลวง ออกสำรวจในหมู่บ้าน ระดับน้ำ 1 เมตร 80 เซนติเมตร อสม. ช่วยแจกเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบอุทกภัย ม.5 ขนอนหลวง ออกหน่วย แจกเวชภัณฑ์ ม.3 ต.ขนอนหลวง ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน เกาะเกิด บางปะอิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองจิกออกเยี่ยมผู้ป่วยที่หมู่ที่ ๔ ต.กะทุ่ม หลังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อ ๗ ตค.๕๖ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองจิกออกเยี่ยมผู้ป่วยที่หมู่ที่ ๔ ต.กะทุ่ม หลังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อ ๗ ตค.๕๖ จนท.รพ.สต.สามไถ ออกเยี่ยมบ้านและแจกยาพร้อมเวชภัณฑ์ ที่หมู่ 3 สภาพบ้านเรื่อนที่ หมู่ 3 ตำบลสามไถ ที่ถูกน้ำท่วม จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 1 เมตร เมื่อวันที่ 7 ต.ค.56 รพ.สต.สามไถ ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจกยาและเวชภัณฑ์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.56 รพ.สต.สามไถ ออกเยี่่ยมบ้านและแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่2 อสม.ตำบลมหาราช ออกเยี่ยมผู้ป่วย ม.๔ ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีพร้อมแจกเวชภัณฑ์ อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่ อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่ อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่ อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่ อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่ ระดับน้ำสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร ระดับน้ำสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร
อาสาสมัคร Care Giver ต.คลองตะเคียน เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบอุทกภัย รพ.สต.คลองตะเคียน เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย รพ.สต.คลองตะเคียนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย รพ.สต.วัดพระญาติ ฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย รพ.สต.บ้านป้อมแจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.พระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมและให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลบ้านป้อม นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.สวนพริก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการที่ประสบอุทกภัย รพ.สต.สวนพริก เยี่ยมและให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย รพ.สต.บ้านเพนียด เยี่มและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย รพ.สต.สำเภาล่ม เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย รพ.สตงคลองสระบัว และ อสม.ตำบลคลองสระบัว เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ประธาน อสม.อำเภอพระนครศรีอยุธยา (คุณจีระศักดิ์ ใจอุ่น) เยี่ยม และมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ต.คลองสระบัว รพ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลคลองสระบัว ต.เชียงรากน้อย ต.บางประแดง ต.วัดยม ต.บ้านพลับ หน่วยบริการด้านสาธารณสุข วันที่ 4 ต.ค.2556 รพ.สต.เกาะเกิด ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข 4 ต.ค.2556 ณ วัดพยาญาติ ตำบลเกาะเกิด รพ.สต.เกาะเกิด ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้ ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้ ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้ ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้ ระดับน้ำสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม ระดับน้ำสูง 1 เมตร ระดับน้ำสูง 1 เมตร ระดับน้ำสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม
คุณสญชัย ทรัพย์สุริต รพ.สต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม
คุณสญชัย ทรัพย์สุริต รพ.สต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
รพ.สต.เกาะเรียน เยี่ยมบ้านแจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน รพ.สต.เกาะเรียน ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน ภาพบริเวณภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา 3 ต.ค. 56 น้ำเริ่มเข้าท่วมบริเวณอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ระดับน้ำ 15 ซ.ม. ผู้ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา รับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ CUP วัดพระญาติ ฯ และ รพ.สต.เกาะเรียน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 1 ต.ค.56 CUP วัดพระญาติ ฯ และ รพ.สต.เกาะเรียน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 1 ต.ค.56 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แจกยาให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับแจกยาและตรวจร่างกายให้แก่ประชาชน รพ.สต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อสม.เยี่ยมบ้านและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย จนท.รพ.สต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา แจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ผอ.รพ.สต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อสม.ออกเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย จทน.รพ.สต.สวนพริก และ อสม.ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ เปิดให้บริการชั้นบน น้ำท่วมขังพื้นที่ชั้นส่าง รพ.สต.สวนพริก เนื่องจากฝนตก เมื่อ 29 ก.ย.56 รพ.สต.ตลาดเกรียบและอสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 24 - 28 ก.ย.56 ผอ.รพ.สต.ไผ่ลิงและผู้บริหาร ท.อโยธยา พายเรือเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย รพ.สต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ผู้บริหาร ท.อโยธยา และ อสม. แจกเวชภัณฑ์ แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลไผ่ลิง 27 ก.ย.56รพ.สต.ไผ่ลิง อสม. Care Giver เยี่ยม ผู้ป่วยโรคหัวใจ ติดเตียง ที่ประสบอุทกภัย ท่านประสงค์ พิทูลกิตจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเสนา 25 ก.ย. 56 จำนวน 1200 ชุด 25 ก.ย. 56 เวลา 15.30 น. ท่านประสงค์ พิทูลกิตจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเสนา จำนวน 1200 ชุด นายแพทย์วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง จนท.รพ.เสนา และ จนท.สสอ.เสนา ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองเสนาซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย ในคราวออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 56 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลเสนา ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเสนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา และเทศบาลเมืองเสนา ออกให้บริการในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ผู้ประสบอุทกภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบายการใช้เวชภัณฑ์ และยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในคราวที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 19 ก.ย. 56 วันที่ 19 ก.ย. 56 เวลา 11.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสนา ร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ และคู่มือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจัดเตรียมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา แก่ผู้ประสบภัยในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบางไทร ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและแจกยาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เจ้าหน้าที่ีสาธารณสุข อำเภอบางไทร ลงพื้นที่แจกยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบางไทร ออกเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งสอนสุขศึกษา ตรวจสุขภาพและแจกยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อสม.ตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยม และมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จนท.สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำท่วมขัง นางสาวบุุญญิสา สุวรรณทรัพย์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ อสม.เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยรายวัน ปี 56
31 ตุลาคม 56
30 ตุลาคม 56
29 ตุลาคม 56
28 ตุลาคม 56
27 ตุลาคม 56
26 ตุลาคม 56
25 ตุลาคม 56
24 ตุลาคม 56
23 ตุลาคม 56
22 ตุลาคม 56
>>ทั้งหมด

รายงานสถานการณ์อุทกภัยรายวัน ปี 56
31 ตุลาคม 56
30 ตุลาคม 56
29 ตุลาคม 56
28 ตุลาคม 56
27 ตุลาคม 56
26 ตุลาคม 56
25 ตุลาคม 56
24 ตุลาคม 56
23 ตุลาคม 56
22 ตุลาคม 56
>>ทั้งหมด

ข้อมูลทรัพยากรอุทกภัย ปี 56
ข้อมูลการกู้ชีพทางน้ำปี54(แนวทาง)
สรุปข้อมูลสำรวจเรือ ปี 56
>>ทั้งหมด

แบบรายงาน ปี 56
แบบรายงานการดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
แบบสำรวจจุดอพยพ
สรุปทรัพยากรสถานการณ์อุทกภัย56
แบบรายงานอุทกภัย ปี 56 Update 22-9-56
แบบสำรวจเรือ 56
>>ทั้งหมด

ประมวลภาพ
รพสต.บ้านรุนเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 13 ต.ค.56 11:53

รพสต.สวนพริก เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 13 ต.ค.56 11:51

รพสต.บ้านรุนเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 13 ต.ค.56 11:49

เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 13 ต.ค.56 11:47

แพทย์จาก CUP รพสต.วัดพระญาติ ร่วมกับ รพสต.เกาะเรียน เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 13 ต.ค.56 11:44

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา และเจ้าหน้าที่กำลังพูดคุย ซักถาม ผู้สูงอายุซึงประสบอุทกภัย ในคราวร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ 5 - 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 11 ต.ค.56 10:23

นางสาวบุญญิสา สุวรรณทรัพย์ ผอ.รพ.สต.รางจรเข้ กำลังขึ้นบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในคราวออกให้บริการประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 5 - 7 ต.รางจรเข้ เมื่อ 10 ต.ค. 56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 11 ต.ค.56 10:18

ภาพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 5 - 7 ต.รางจรเข้ เมื่อ 10 ต.ค. 56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 11 ต.ค.56 10:13

10 ต.ค. 56 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เจ้าหน้าที่จาก รพ.เสนา,รพ.สต.ในเขต อ.เสนา , อบต.รางจรเข้ ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ 5 - 7 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 11 ต.ค.56 10:07

จนท.รพสต.เชียงรากน้อย ออกหน่วยร่วมแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่1

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:15

เหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่บน สู้ๆ

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:13

จนท.รพ.สต.บ้านคลองเปรม ร่วมกับ อสม ออกหน่วยพื้นที่น้ำท่วม ม1

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:09

ตั้งหน่วยให้บริการผู้ประสพภัยน้ำท่วม ม.1 ต.เชียงรากน้อย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:06

จนท.รพ.สต รับยาและเวชภัณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:03

หมอวรรณา ผอ.รพสต บ้านคลองเปรมออกแจกยาช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ม.1 ต.เชียงรากน้อย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณประพจน์ : รพ.สต.คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 15:01

7 ต.ค. 56 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโพธิ์ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 09:11

การะบายน้ำประตูพระนารายณ์ เขื่อนพระรามหก

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 08:28

การระบายเขื่อนพระรามหก 10 ต.ค. 56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 10 ต.ค.56 08:27

เจ้าหน้าที่ รพสต.ท่าเจ้าสนุก แจกยาช่วยเหลือผู้ประสพภัยย้ำท่วม สู้สู้

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 21:03

จนท. อสม รพสต.ท่าเจ้าสนุก จัดยาเพื่อออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 21:01

ภาพน้ำท่วมอำเภอท่าเรือ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ระดับน้ำเรื่มลดลงแล้ว

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 16:24

รพสต.ศาลาลอย ร่วมกับกำนัน อสม จัดยายาเพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ตำบลศาลาลอย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 16:06

หมอนพ ผอ.รพสต.วังแดง ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนในตำบลวังแดง หมออนามัยตัวจริงจร้า...........

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 16:04

หมออำไพ รพสต.บ้านศาลาลอย ออกแจกยาช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ม.15 ต.ศาลาลอย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 15:24

เจ้าหน้าที่รพสต.ท่าหลวง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสพอุทกภัย ใน ม.2 ตำบลท่าหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณชัยณรงค์ : สสอ.ท่าเรือ
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 15:21

ออกสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ ต.ขนอนหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 10:55

ออกสำรวจ ระดับน้ำในพื้นที่ ต.ขนอนหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 9 ต.ค.56 10:54

บ้านผู้ประสบอุทกภัย ม.5 ต.ขนอนหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 19:46

ออกสำรวจในหมู่บ้าน ระดับน้ำ 1 เมตร 80 เซนติเมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 19:44

อสม. ช่วยแจกเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบอุทกภัย ม.5 ขนอนหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 19:42

ออกหน่วย แจกเวชภัณฑ์ ม.3 ต.ขนอนหลวง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญศิริ : รพ.สต.ขนอนหลวง หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 19:39

ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบัณฑิตย์ : รพ.สต.เกาะเกิด หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 13:44

เกาะเกิด บางปะอิน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบัณฑิตย์ : รพ.สต.เกาะเกิด หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 13:40

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองจิกออกเยี่ยมผู้ป่วยที่หมู่ที่ ๔ ต.กะทุ่ม หลังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อ ๗ ตค.๕๖

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณไพรัตน์ : สสอ.มหาราช
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 11:00

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองจิกออกเยี่ยมผู้ป่วยที่หมู่ที่ ๔ ต.กะทุ่ม หลังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อ ๗ ตค.๕๖

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณไพรัตน์ : สสอ.มหาราช
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 10:36

จนท.รพ.สต.สามไถ ออกเยี่ยมบ้านและแจกยาพร้อมเวชภัณฑ์ ที่หมู่ 3

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพูนศักดิ์ : รพ.สต.สามไถ หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 08:14

สภาพบ้านเรื่อนที่ หมู่ 3 ตำบลสามไถ ที่ถูกน้ำท่วม จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 1 เมตร เมื่อวันที่ 7 ต.ค.56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพูนศักดิ์ : รพ.สต.สามไถ หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 08:11

รพ.สต.สามไถ ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจกยาและเวชภัณฑ์

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพูนศักดิ์ : รพ.สต.สามไถ หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 08:03

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.56 รพ.สต.สามไถ ออกเยี่่ยมบ้านและแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่2

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพูนศักดิ์ : รพ.สต.สามไถ หมู่ที่ 02
วันที่อัพโหลด : 8 ต.ค.56 07:49

อสม.ตำบลมหาราช ออกเยี่ยมผู้ป่วย ม.๔ ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีพร้อมแจกเวชภัณฑ์

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณไพรัตน์ : สสอ.มหาราช
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 10:53

อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:38

อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:36

อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:36

อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:36

อสม.ออกสำรวจระดัับน้ำในพื้นที่

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:35

ระดับน้ำสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:34

ระดับน้ำสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 7 ต.ค.56 09:34

อาสาสมัคร Care Giver ต.คลองตะเคียน เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:56

รพ.สต.คลองตะเคียน เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:54

รพ.สต.คลองตะเคียนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:53

รพ.สต.วัดพระญาติ ฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:47

รพ.สต.บ้านป้อมแจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:41

ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.พระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมและให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลบ้านป้อม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:38

นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.สวนพริก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้พิการที่ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:34

รพ.สต.สวนพริก เยี่ยมและให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:31

รพ.สต.บ้านเพนียด เยี่มและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:29

รพ.สต.สำเภาล่ม เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:24

รพ.สตงคลองสระบัว และ อสม.ตำบลคลองสระบัว เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:18

ประธาน อสม.อำเภอพระนครศรีอยุธยา (คุณจีระศักดิ์ ใจอุ่น) เยี่ยม และมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:16

ผู้รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:15

แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ต.คลองสระบัว

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:13

รพ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลคลองสระบัว

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 5 ต.ค.56 11:11

ต.เชียงรากน้อย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณอารีรัตน์ : สสอ.บางปะอิน
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 13:43

ต.บางประแดง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณอารีรัตน์ : สสอ.บางปะอิน
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 13:42

ต.วัดยม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณอารีรัตน์ : สสอ.บางปะอิน
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 13:41

ต.บ้านพลับ

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณอารีรัตน์ : สสอ.บางปะอิน
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 13:39

หน่วยบริการด้านสาธารณสุข วันที่ 4 ต.ค.2556 รพ.สต.เกาะเกิด

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบัณฑิตย์ : รพ.สต.เกาะเกิด หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 11:12

ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข 4 ต.ค.2556 ณ วัดพยาญาติ ตำบลเกาะเกิด

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบัณฑิตย์ : รพ.สต.เกาะเกิด หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 11:10

รพ.สต.เกาะเกิด

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบัณฑิตย์ : รพ.สต.เกาะเกิด หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 4 ต.ค.56 11:00

ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:39

ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:39

ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:38

ทำแผลให้ผู้ป่วยในบ้านที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:38

ระดับน้ำสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:32

ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:30

ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:23

ระดับน้ำสูง 1 เมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:18

ระดับน้ำสูง 1 เมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:14

ระดับน้ำสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:10

ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม
คุณสญชัย ทรัพย์สุริต รพ.สต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณสญชัย : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:06

ออกหน่วยเยี่ยมบ้านน้ำท่วม
คุณสญชัย ทรัพย์สุริต รพ.สต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณจิราภรณ์ : รพ.สต.บ้านโพ หมู่ที่ 03
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 12:02

รพ.สต.เกาะเรียน เยี่ยมบ้านแจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 10:25

รพ.สต.เกาะเรียน ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 10:24

ภาพบริเวณภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 09:10

3 ต.ค. 56 น้ำเริ่มเข้าท่วมบริเวณอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ระดับน้ำ 15 ซ.ม.

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 3 ต.ค.56 09:08

ผู้ประสบอุทกภัยตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา รับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 2 ต.ค.56 11:06

CUP วัดพระญาติ ฯ และ รพ.สต.เกาะเรียน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 1 ต.ค.56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 2 ต.ค.56 11:03

CUP วัดพระญาติ ฯ และ รพ.สต.เกาะเรียน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 1 ต.ค.56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 2 ต.ค.56 11:00

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แจกยาให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณวิสุดา : สสอ.บางไทร
วันที่อัพโหลด : 1 ต.ค.56 14:17

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับแจกยาและตรวจร่างกายให้แก่ประชาชน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณวิสุดา : สสอ.บางไทร
วันที่อัพโหลด : 1 ต.ค.56 13:51

รพ.สต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อสม.เยี่ยมบ้านและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 11:08

จนท.รพ.สต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา แจกเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 11:07

ผอ.รพ.สต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อสม.ออกเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 11:03

จทน.รพ.สต.สวนพริก และ อสม.ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ เปิดให้บริการชั้นบน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 11:00

น้ำท่วมขังพื้นที่ชั้นส่าง รพ.สต.สวนพริก เนื่องจากฝนตก เมื่อ 29 ก.ย.56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 10:56


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:09


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:09


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:08


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:08


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:07


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:07


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:06


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:06


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:06


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 07:00


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:59


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:59


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:58


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:57


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:57


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:56


ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:56

รพ.สต.ตลาดเกรียบและอสม.ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 24 - 28 ก.ย.56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณพรวิชัย : รพ.สต.ตลาดเกรียบ หมู่ที่ 04
วันที่อัพโหลด : 30 ก.ย.56 06:55

ผอ.รพ.สต.ไผ่ลิงและผู้บริหาร ท.อโยธยา พายเรือเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 28 ก.ย.56 10:25

รพ.สต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ผู้บริหาร ท.อโยธยา และ อสม. แจกเวชภัณฑ์ แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลไผ่ลิง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 28 ก.ย.56 10:21

27 ก.ย.56รพ.สต.ไผ่ลิง อสม. Care Giver เยี่ยม ผู้ป่วยโรคหัวใจ ติดเตียง ที่ประสบอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณบุญปลูก : สสอ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่อัพโหลด : 28 ก.ย.56 10:16

ท่านประสงค์ พิทูลกิตจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเสนา 25 ก.ย. 56 จำนวน 1200 ชุด

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 15:13

25 ก.ย. 56 เวลา 15.30 น. ท่านประสงค์ พิทูลกิตจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเสนา จำนวน 1200 ชุด

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 15:07

นายแพทย์วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง จนท.รพ.เสนา และ จนท.สสอ.เสนา ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองเสนาซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย ในคราวออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 12:46

25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลเสนา ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเสนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา และเทศบาลเมืองเสนา ออกให้บริการในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ผู้ประสบอุทกภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 12:33

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบายการใช้เวชภัณฑ์ และยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในคราวที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 19 ก.ย. 56

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 12:29

วันที่ 19 ก.ย. 56 เวลา 11.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสนา ร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ และคู่มือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจัดเตรียมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา แก่ผู้ประสบภัยในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 26 ก.ย.56 12:24

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบางไทร ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและแจกยาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณวิสุดา : สสอ.บางไทร
วันที่อัพโหลด : 25 ก.ย.56 15:26

เจ้าหน้าที่ีสาธารณสุข อำเภอบางไทร ลงพื้นที่แจกยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณวิสุดา : สสอ.บางไทร
วันที่อัพโหลด : 25 ก.ย.56 15:17

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบางไทร ออกเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งสอนสุขศึกษา ตรวจสุขภาพและแจกยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณวิสุดา : สสอ.บางไทร
วันที่อัพโหลด : 25 ก.ย.56 15:08

อสม.ตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยม และมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 20 ก.ย.56 13:45

จนท.สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำท่วมขัง

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 20 ก.ย.56 13:43

นางสาวบุุญญิสา สุวรรณทรัพย์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ อสม.เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/รายละเอียดโดย : คุณนพดล : สสอ.เสนา
วันที่อัพโหลด : 20 ก.ย.56 13:42