User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month มกราคม 2561 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
DATA Exchange Individual Record
 

ข้อมูลรายบุคคลตามทะเบียนเป้าหมายและผลงานต่างๆ/ข้อมูลที่ผิดปกติ (DATA Exchange)

ลำดับ
รายการข้อมูล
LOAD EXCEL
VIEW SUMMARY
1ข้อมูลรายบุคคลตามเป้าหมายและผลงานการคัดกรองเบาหวานตาม QOF
2ข้อมูลรายบุคคลตามเป้าหมายและผลงานการคัดกรองความดันโลหิตสูงตาม QOF
3ข้อมูลรายบุคคลประชากรไทยในเขตที่อายุมากว่า 100 ปี
4ประชากรในเขตหลังปรับเกลี่ยในระดับจังหวัดด้วยวันที่ d_update
5ทะเบียนความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงจบประถมศึกษา
6ทะเบียนความครอบคลุมการฝากครรภ์ของหญิงที่มีการตั้งครรภ์/ฝากครรภ์ในปีงบประมาณ จำแนกตามครั้งที่ของการตั้งครรภ์
7ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)ที่เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
8ประชากรในเขต ตาย/สาบสูญ ที่ในฐานข้อมูลยังอยู่(DISCHARGE=9)
9ทะเบียนเป้าหมายเด็กอายุ 18,30 เดือนที่ต้องประเมินพัฒนาการ ตามช่วงเวลา
10ทะเบียนผู้รับบริการบริบาลหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ) ตามเกณฑ์
11ทะเบียนผู้รับบริการนวดทุกสิทธิ์ ผ่านและไม่ผ่าน ดูจากสิทธิ์
12ทะเบียนผู้รับบริการอบสมุนไพรทุกสิทธิ์ ผ่านและไม่ผ่าน ดูจากสิทธิ์
13ทะเบียนผู้รับบริการประคบทุกสิทธิ์ ผ่านและไม่ผ่าน ดูจากสิทธิ์
14ทะเบียนผู้รับบริการยาสมุนไพรทุกสิทธิ์ ผ่านและไม่ผ่าน ดูจากสิทธิ์


หมายเหตุ เป็นข้อมูลจาก 43 แฟ้ม(HDC) ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันทุกวันๆละหนึ่งครั้งเวลากลางคืน