User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ธันวาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร,แพทย์,พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารี่ จากประเทศเกาหลี ในโอกาสประชุมเพื่อร่วมมือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมระเบียบจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุม คณะจัดเตรียมขบวน งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมระเบียบจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 พศจิกายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมVDO conference ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติปี 2562 โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมหารือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม  VDO conference พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ (Long Term Care) โดยมี ศาสตาจารย์คลิกนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการะฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ประจำปีบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 7 รายการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีส่งขบวนเรือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โครงการ 250 ปี ตามรอยกองทัพเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจังหวัดจันทบุรีสู่อยุธยา) ณ ท่าน้ำวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดขบวนแห่ร่วมงานมรดกโลกประจำปี 2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา " ณ สวนสาธารณะเรือนจำเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะชมรมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ เขต 4 สระบุรี โดยมี นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561และตรวจสอบพัสดุที่จะดำเนินจำหน่าย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหลังอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานอบรม ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ(PMQA) หมวด 4,7 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการงานหมอชวนวิ่ง ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 กิจกรรมในงานได้แก่การประชาสัมพันธ์ความรู้เสียงตามสาย,ตอบคำถามชิงรางวัล,การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโรงพยาบาลบางซ้าย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมทีมพยาบาลโรงพยาบาลเสนา ร่วมงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” และงาน “NURSES RUN FOR HEALTH 2018 พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พญ.นุช พรประสิทธิ์ พร้อมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลเสนา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 วันที่ 25 พญ.ฉมาภรณ์ คลังรัตน์ พร้อมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลเสนา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตรวจการดำเนินงานการหล่อพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ณ โรงหล่อบริษัทเอเชีย ไฟน์อาร์ท อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณางานปฐมภูมิ (พชอ) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ทั้งหมด : 2427 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]