User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month กุมภาพันธ์ 2561 next month next year
SMTWTFS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123

ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1รพ.บางปะหันประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ศุลีพร6 ก.ย.59 13:51
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ศุลีพร29 ม.ค.61 10:01
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางจัดซื้อล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ศุลีพร8 ม.ค.61 10:14
4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ศุลีพร8 ม.ค.61 09:47
5โรงพยาบาลมหาราชประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ศุลีพร4 ม.ค.61 08:35
6สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ศุลีพร22 ธ.ค.60 13:25
7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) จำวน 16 เครื่อง ศุลีพร28 พ.ย.60 12:59
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศุลีพร27 พ.ย.60 08:35
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ศุลีพร21 พ.ย.60 14:06
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง (ครั้งที่2) ศุลีพร14 พ.ย.60 08:50
11โรงพยาบาลอุทัยประกาศราคากลางจัดซื้อยา 20 รายการ ศุลีพร7 พ.ย.60 08:59
12โรงพยาบาลเสนาประกาศราคากลางเผยแพร่ ราคากลาง จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์เพิ่ม ศุลีพร3 พ.ย.60 22:23
13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู ศุลีพร3 พ.ย.60 09:52
14โรงพยาบาลอุทัยประกาศราคากลางจัดซื้อยา ศุลีพร2 พ.ย.60 14:01
15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก ศุลีพร24 ต.ค.60 08:36
16สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก ศุลีพร24 ต.ค.60 08:35
17สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลวง ศุลีพร24 ต.ค.60 08:33
18สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ศุลีพร24 ต.ค.60 08:31
19โรงพยาบาลเสนาประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสีย 300 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน 1 ระบบ ศุลีพร20 ต.ค.60 18:44
20โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ศุลีพร26 ก.ย.60 19:57
21โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย ศุลีพร26 ก.ย.60 19:55
22โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศุลีพร26 ก.ย.60 19:53
23โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้ผู้ป่วยนั่งรอตรวจ ศุลีพร26 ก.ย.60 19:52
24โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบผ้า ศุลีพร26 ก.ย.60 19:43
25โรงพยาบาลบางบาลประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 50 ปอนด์ ศุลีพร26 ก.ย.60 19:41
26โรงพยาบาลท่าเรือประกาศราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ศุลีพร23 ส.ค.60 18:19
27โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ศุลีพร23 ส.ค.60 18:15
28โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตู้เก็บเลือด) ศุลีพร23 ส.ค.60 18:14
29โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศุลีพร23 ส.ค.60 18:11
30โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศุลีพร23 ส.ค.60 11:55
ทั้งหมด : 560 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Next] [Last Page]