User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
สภาพน้ำท่า ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month กันยายน 2560 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1รพ.บางปะหันประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ศุลีพร6 ก.ย.59 13:51
2โรงพยาบาลท่าเรือประกาศราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ศุลีพร23 ส.ค.60 18:19
3โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ศุลีพร23 ส.ค.60 18:15
4โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตู้เก็บเลือด) ศุลีพร23 ส.ค.60 18:14
5โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศุลีพร23 ส.ค.60 18:11
6โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศุลีพร23 ส.ค.60 11:55
7โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนะเวมหาเถระ) นครหลวง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ศุลีพร22 ส.ค.60 15:14
8โรงพยาบาวังน้อยประกาาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศุลีพร22 ส.ค.60 15:12
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ประกาศราคากลางเทคอนกรีตและปูกระเบื้องรอบอาคาร ศุลีพร22 ส.ค.60 10:58
10โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ศุลีพร21 ส.ค.60 14:09
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงก่อสร้างรั้ว ศุลีพร21 ส.ค.60 13:59
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา ประกาศราคากลางจ้างต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอเนกประสงค์ ศุลีพร21 ส.ค.60 13:56
13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหันประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ศุลีพร21 ส.ค.60 13:43
14โรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพตำบลแคตก ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล ศุลีพร19 ส.ค.60 10:08
15โรงพยาบาลท่าเรือประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ ศุลีพร19 ส.ค.60 09:39
16สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อยประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศุลีพร18 ส.ค.60 20:04
17โรงพยาบาลลาดบัวหลวงประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน ศุลีพร18 ส.ค.60 20:01
18โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์การแพทย์ 3รายการ ศุลีพร18 ส.ค.60 10:27
19สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรกประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศุลีพร17 ส.ค.60 17:27
20โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ศุลีพร17 ส.ค.60 17:20
21สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้ายประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศุลีพร17 ส.ค.60 15:43
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม อำเภออุทัย ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศุลีพร17 ส.ค.60 09:05
23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศุลีพร16 ส.ค.60 15:18
24โรงพยาบาลบางปะอินประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลเพิ่มสารต้านจุลชีพ) ศุลีพร16 ส.ค.60 15:01
25โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) ศุลีพร16 ส.ค.60 14:56
26โรงพยาบาลบางซ้ายประกาศราคากลางชุดสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ศุลีพร16 ส.ค.60 12:06
27โรงพยาบาลวังน้อยประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารบริการ งานแพทย์แผนไทย ศุลีพร16 ส.ค.60 10:37
28โรงพยาบาลบางปะอินประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดผู้ป่วย) ศุลีพร16 ส.ค.60 10:26
29โรงพยาบาลบางปะอินประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ศุลีพร16 ส.ค.60 10:25
30โรงพยาบาลมหาราชประกาศราคากลางจัดซื้อยา ศุลีพร15 ส.ค.60 16:13
ทั้งหมด : 536 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [Next] [Last Page]