ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thThu , 19 Apr 2018 18:47:57 +07:0017-04-61-1นพสสจ.ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 17 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180417-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180417-1/001.JPGTue , 17 Apr 2018 0:00:00 +07:0010-04-61-1 นพ.สสจร่วมเดินแจกขวดน้ำออมสินวันที่ 10 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรม "ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข" พร้อมเดินขบวนแจกขวดน้ำออมสินให้กับประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา ณ ตลา่ดเจ้าพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180410-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180410-1/001.JPGTue , 10 Apr 2018 0:00:00 +07:0005-04-61-1 นพ.สสจร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 5 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180405-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180405-1/002.JPGMon , 09 Apr 2018 0:00:00 +07:0004-04-61-2 นพสสจ.รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกระทรวงวันที่ 4 เมษายน 2559 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคคลากรของกระทรวงสาธารรสุขจากจังหวัดอื่นๆเข้าร่วม ณ อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180404-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180404-2/010.JPGThu , 05 Apr 2018 0:00:00 +07:0003-04-61-5 นายประชุมกกบวันที่ 3 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-5/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-5/001.JPGThu , 05 Apr 2018 0:00:00 +07:0003-04-61-1 นายวางพวงมาลาวันที่ 3 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง และดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราช ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ครบ 668 ปี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-1/001.jpgWed , 04 Apr 2018 0:00:00 +07:0003-04-61-6นายประธานประชุมpcc4.0วันที่ 2-5 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร "Smart Leader 4.0 for PCC. Manager" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-6/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180403-6/001.JPGTue , 17 Apr 2018 0:00:00 +07:0002-04-61-2 นายรับรางวัลครุฑทองคำวันที่ 2 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180402-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180402-2/001.JPGTue , 03 Apr 2018 0:00:00 +07:0002-04-61-1ประธานประชุมผู้ป่วยติดบ้าน วรบุรีวันที่ 2 เมษายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180402-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180402-1/001.JPGTue , 03 Apr 2018 0:00:00 +07:0031-03-61-1 วางพวงมาลาวันข้าราชการพลเรือนวันที่ 31 มีนาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชการที่ 3 และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180331-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180331-1/001.JPGTue , 03 Apr 2018 0:00:00 +07:00