ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 20 Feb 2019 5:43:02 +07:0015-02-62-2 นายประชุมหารือ LTCวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมหารือ กองทุนLTC โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190215-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190215-2/001.JPGFri , 15 Feb 2019 0:00:00 +07:0015-02-62-1 นายพบปะเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190215-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190215-1/001.JPGFri , 15 Feb 2019 0:00:00 +07:0014-02-62-2 ประชุม ม41วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมจุลเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190214-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190214-2/001.JPGThu , 14 Feb 2019 0:00:00 +07:0014-02-62บางปะอิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยมี ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของเครือข่ายโรงพยาบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190214-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190214-1/001.jpgThu , 14 Feb 2019 0:00:00 +07:0013-02-62-1 นายเป็นประธานในการคัดเลือกผู้บริหารเขต 4วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190213-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190213-1/001.JPGWed , 13 Feb 2019 0:00:00 +07:0012-02-62-1 นายประชุมงานที่ขอนแก่นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รูปแบบการบำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treat) ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190212-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190212-1/001.jpgTue , 12 Feb 2019 0:00:00 +07:0008-02-61-1 นายร่วมลงนามคำรับรองวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมลงนามพิธีรับรองซ้ำชุมชนปลอดภัยระดับสากล (International Safe Community Certifying Centre) โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ชุมชนปลอดภัยระดับสากล (ISCCC) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190208-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190208-1/001.jpgMon , 11 Feb 2019 0:00:00 +07:0001-02-62-2 นายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า:แนะประชาชน “ดูแลตนเอง และบุตรหลาน เมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ ฝุ่นละออง PM2.5” เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190201-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190201-2/001.JPGFri , 01 Feb 2019 0:00:00 +07:0001-02-62 สรุปตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ ในโอกาสรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอู่ทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190201-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190201-1/001.JPGFri , 01 Feb 2019 0:00:00 +07:0031-01-62 กวปวันที่ 31 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมผู้บริหารสาธารณสุขและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่1/2562 พร้อมแสดงความยินดี นพ.นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร เข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน),นพ.สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย,นพ.กฤษดา ทิพยรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย และมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลคณะกรรมการพชอ.ที่มีผลการดำเนินงาน UCCARE:ประเด็นการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอบางปะหัน/รางวัลชนะเลิศ การจัดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190131-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190131-1/001.JPGThu , 31 Jan 2019 0:00:00 +07:00