ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 22 Jan 2018 1:54:49 +07:0017-01-61-4 นายแข่งกีฬาเปตองวันที่ 17 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างทีมผู้บริหารและทีมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ณ บริเวณสนามเปตอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180117-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180117-4/001.JPGWed , 17 Jan 2018 0:00:00 +07:0017-01-61-1 นพสสจ ประธานในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวันที่ 17 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180117-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180117-1/001.JPGWed , 17 Jan 2018 0:00:00 +07:0015-01-61-3 นพ.สสจ ประชุม กกบวันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180115-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180115-3/001.JPGMon , 15 Jan 2018 0:00:00 +07:0015-01-61-1 นพสสจแสดงความยินดีกับผอ.เสนาใหม่วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180115-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180115-1/001.JPGMon , 15 Jan 2018 0:00:00 +07:0012-01-61-4 นพ.สสจประธานการประชุมห้องประกันสุขภาพวันที่ 12 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180112-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180112-4/001.JPGMon , 15 Jan 2018 0:00:00 +07:0012-01-61-1 นพสสจเป็นประธานในการพบปะผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 12 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180112-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180112-1/001.JPGFri , 12 Jan 2018 0:00:00 +07:0010-01-61-2 นพสสจเป็นประธานเปิดโครงการ บ้านSCBวันที่ 10 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยกระทรวงสาธารณสุข Happy Home Day โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180110-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180110-2/001.JPGWed , 10 Jan 2018 0:00:00 +07:0010-01-61-1 นายเปิดโครงการ big creaning day วันที่ 10 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส เพื่อสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180110-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180110-1/001.JPGWed , 10 Jan 2018 0:00:00 +07:0008-01-61-3 ประชุม กกบวันที่ 8 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180108-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180108-3/001.JPGMon , 08 Jan 2018 0:00:00 +07:0008-01-61-2 นายแพทย์ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต4 วันที่ 8 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 ในโอกาสเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180108-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180108-2/018.JPGMon , 08 Jan 2018 0:00:00 +07:00