ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 20 Nov 2017 0:45:23 +07:0017-11-60 คอนเฟอเร้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง การลงทะเบียนสำหรับ PCC และแนวทางการดำเนินงาน โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171117-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171117-1/001.JPGFri , 17 Nov 2017 0:00:00 +07:0016-11-60 สมโภชน์พระและวันครบรอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีทำบุญเบิกเนตร และสมโภชน์พระพุทธปัญจมาธิราช พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171116-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171116-1/001.JPGThu , 16 Nov 2017 0:00:00 +07:0015-11-60 นายระชุมประกันสังคม 12วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 โดยคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171115-12/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171115-12/001.JPGThu , 16 Nov 2017 0:00:00 +07:0014-11-60-1 นายเป็นประธานในการอัญเชิญพระประจำสำนักงานวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอัญเชิญพระพุทธปัจมาธิราชขึ้นสู่หอพระ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171114-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171114-1/001.JPGTue , 14 Nov 2017 0:00:00 +07:0013-11-60-1 ประุชุมกกบ.สนงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171113-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171113-1/001.JPGMon , 13 Nov 2017 0:00:00 +07:0010-11-60-2 นพ.สสจ. ประชุมเงิน ucวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171110-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171110-2/001.JPGFri , 10 Nov 2017 0:00:00 +07:0010-11-60-1friday morning talkวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171110-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171110-1/001.JPGFri , 10 Nov 2017 0:00:00 +07:0008-11-60-1 ตลาดนัดวันพุธวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดยามเช้า Wednesday Morning Market ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจำหน่ายสิ้นค้าหลากหลายชนิด จัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ณ ลานหน้าอาคาร 104 ปี พิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171108-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171108-1/001.JPGWed , 08 Nov 2017 0:00:00 +07:0003-11-60-1 friday morning talkวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171103-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171103-1/001.JPGFri , 03 Nov 2017 0:00:00 +07:0002-11-60 นายประชุม กกบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171102-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171102-1/001.JPGThu , 02 Nov 2017 0:00:00 +07:00