ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSun , 24 Sep 2017 22:49:42 +07:0021-22-09-60พัสดุวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 350 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170922-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170922-1/001.1.JPGFri , 22 Sep 2017 0:00:00 +07:0018-21-09-60 งานประชุมpcc บางไทรวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร "Smart Leader 4.0 For PCC. Manager" โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเวลเนสโฮมรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170918-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170918-1/001.JPGSun , 24 Sep 2017 0:00:00 +07:0020-09-60ประกัน วันที่ 20 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร แะลผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170920-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170920-1/001.JPGThu , 21 Sep 2017 0:00:00 +07:0019-09-60สรุปทำแผนวันที่ 19 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170919-5/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170919-5/001.JPGWed , 20 Sep 2017 0:00:00 +07:0019-09-60ครม.สัญจรวันที่ 19 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาศเข้าร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พร้อมนั่งรถรางชม ทัศนียภาพของอุทยานประวัติศาตร์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำพิธีเปิดตลาดกรุงศรี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170919-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170919-1/001.JPGTue , 19 Sep 2017 0:00:00 +07:0013-09-60-3 เข้าร่วมประชุมคณกรรมการมาตรา41 คำร้องขอความช่วยเหลือวันที่ 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-3/008.JPGThu , 14 Sep 2017 0:00:00 +07:0013-09-60-2 ประธานงานเกษียณจังหวัดวันที่ 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "กตัญญุตา คารวะ ข้าราชการสองแผ่นดิน ถิ่นกรุงเก่า" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-2/001.JPGThu , 14 Sep 2017 0:00:00 +07:0013-09-60-1ประธานการแจกรางวัล(ซ้าย)วันที่ 13 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน การมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ“Ayutthaya Health Research” , การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย ในงาน “งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 อำเภอบ้านแพรก นางกฤษณา ธีระวาส รางวัลที่ 2 อำเภอนครหลวง นางสาวหัทยา เนติวรานนท์ และรางวัลที่ 3 อำเภอนครหลวง นางจันทร์ฉาย บุญจันทร์, การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย ในงาน “งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 คปสอ. บางซ้าย รางวัลที่ 2 คปสอ ท่าเรือ รางวัลที่ 3 คปสอ. บ้านแพรก และรางวัลบูธยอดเยี่ยมในดวงใจ ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลที่ 1คปสอ.บางปะอิน รางวัลที่2 คปสอ บางซ้าย และ รางวัลที่ 3 คปสอ ท่าเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170913-1/001.JPGThu , 14 Sep 2017 0:00:00 +07:0012-09-2560 นพ.สสจ.เป็นประธานการเปิดมหกรรมความรู้ 4.0วันที่ 12 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่น "ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "ยุทธการ ตามล่าหาความสุขและแรงบรรดาลใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ",การประกวดผลงานวิจัยระดับจังหวัดฯ "Ayutthaya Health Research",การประกวดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของภาคีเครือข่าย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวีดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170912-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170912-1/001.JPGTue , 12 Sep 2017 0:00:00 +07:0006-09-2560 นายเข้าร่วมงานเกษียนอุดรวันที่ 6-8 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในปีนี้ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล และมีบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม กว่า 5,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ในการที่จะนำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170906-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170906-1/003.JPGFri , 08 Sep 2017 0:00:00 +07:00