ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thTue , 25 Jun 2019 22:33:44 +07:0021-06-62-7 นายเข้าร่วมงาน 78 ปี รพ อยุธยาวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครบ 78 ปี ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190621-7/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190621-7/001.JPGMon , 24 Jun 2019 0:00:00 +07:0021-06-62 นายพบปะเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190621-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190621-1/001.JPGFri , 21 Jun 2019 0:00:00 +07:0020-06-62-2 ประธานประชุมคณะกรรมการ to be number1วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนคศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190619-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190619-2/001.JPGThu , 20 Jun 2019 0:00:00 +07:0019-06-62-1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190619-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190619-1/001.JPGWed , 19 Jun 2019 0:00:00 +07:0017-06-62-3 นายลงพื้นที่ รพสต ติดดาววันที่ 17 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง,รพ.สต.ชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190617-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190617-3/039.jpgTue , 18 Jun 2019 0:00:00 +07:0014-05-62-1 ประธาน MCH วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCH board)ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190614-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190614-1/001.JPGFri , 14 Jun 2019 0:00:00 +07:0013-06-62-2วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190613-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190613-2/001.jpgFri , 14 Jun 2019 0:00:00 +07:0013-06-62-1วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าน Primary GMP และฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190613-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190613-1/001.jpgFri , 14 Jun 2019 0:00:00 +07:0012-06-62-1 นายเข้าร่วมประชุม ม41วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190612-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190612-1/001.JPGWed , 12 Jun 2019 0:00:00 +07:0009-06-62 สปสชวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ระดับจังหวัด ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ มาตรา 18 (13) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190609-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190609-1/001.jpgMon , 10 Jun 2019 0:00:00 +07:00