ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 22 Aug 2018 12:32:47 +07:0020-08-61-1 ประชุม กกบวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180820-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180820-1/001.JPGMon , 20 Aug 2018 0:00:00 +07:0014-08-61-3 นพสสจ.ประธานประชุม กกบวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-3/001.JPGWed , 15 Aug 2018 0:00:00 +07:0014-08-61-2 นพ.สสจประธานเปิดงานฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง จิรศาสตร์วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง โดยมีนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-2/001.JPGWed , 15 Aug 2018 0:00:00 +07:0014-08-61-1 นพสสจประชุม aarวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการทบทวนหลังปฎิบัติงาน after action Review (AAR) โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180814-1/001.JPGWed , 15 Aug 2018 0:00:00 +07:0012-08-61 วันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชกาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180812/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180812/001.JPGWed , 15 Aug 2018 0:00:00 +07:0010-08-61-1 นพสสจ.เข้าร่วมประชุม eoc โรคไข้เลือดออกวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2561 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180810-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180810-1/001.JPGFri , 10 Aug 2018 0:00:00 +07:0007-08-61-1 นพ.สสจเป็นประธานประชุมโครงการ พัฒนาคุณธรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการ พัฒนาคุณธรรม และค่านิยม 4 ประการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ สามประสบรีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180807-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180807-1/001.JPGFri , 10 Aug 2018 0:00:00 +07:0006-08-61-1 นพสสจ.เป็นประธานประชุม eoc โรคไข้เลือดออกวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) โรคไข้เลือดออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-1/001.JPGMon , 06 Aug 2018 0:00:00 +07:0006-08-61-3 ต้อนรับผู้ว่า อำเภอท่าเรือ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-3/001.jpgWed , 08 Aug 2018 0:00:00 +07:0002-03-07-61 งานเกษียณเขต 4 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประชุมมหกรรมวิชาการนครจตุบุรีศรีปทุมทอง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 และงานมุทิตาจิต "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-02/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180806-02/001.JPGTue , 07 Aug 2018 0:00:00 +07:00