ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSun , 24 Jun 2018 2:22:35 +07:0021-06-61-1 นพสสจ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพสต ดีเด่นวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายไพศาล บัวกลิ่น ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และทีมตณะกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานตรวจประเมินคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ รพ.สต.บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180621-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180621-2/001.JPGThu , 21 Jun 2018 0:00:00 +07:0020-06-61-1 นพสสจ.เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Vdo conference การพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180620-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180620-1/001.JPGWed , 20 Jun 2018 0:00:00 +07:0019-06-61-1 นพสสจ.ประธานประชุม กกบวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180619-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180619-1/001.JPGWed , 20 Jun 2018 0:00:00 +07:0018-06-61-2 นพ.สสจร่วมงาน 100 ปี สาธารณสุขไทยวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย วิวัฒนาสาธารณสุขไทย นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการพัฒนาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ทั้ง 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180618-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180618-2/001.JPGTue , 19 Jun 2018 0:00:00 +07:0018-06-61-1 นพ.สสจ ประธานกิจกรรมประกวดงานวิจัย r2rวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย R2R โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180618-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180618-1/001.JPGMon , 18 Jun 2018 0:00:00 +07:0011-06-61-2 นพ.สสจ ประธานประชุมคณะกรรมการคนดีศรีสาธารณสุขเขต4 โรมแรมเอเชีย แอร์พอต วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสเดียวกันเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180611-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180611-2/001.JPGWed , 13 Jun 2018 0:00:00 +07:0008-06-61-2 นพ.สสจ. ประธานประชุม Ch บอร์ดวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (M.C.H Board) ระดับจังหวัด โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180608-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180608-2/001.JPGFri , 08 Jun 2018 0:00:00 +07:0008-06-61-1นพสสจร่วมพบปะเจ้าหน้าที่สสจวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180608-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180608-1/001.JPGFri , 08 Jun 2018 0:00:00 +07:0007-06-61-1 นพ.สสจ.ให้ความรู้พระสงฆ์ในการรอบรู้สุขภาพวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180607-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180607-1/001.JPGThu , 07 Jun 2018 0:00:00 +07:0006-06-61-3 นพสสจ ร่วมแข่งขัน ฟุตบอล vip หัวหน้าส่วนราชการวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล VIP หัวหน้าส่วนราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180606-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180606-3/001.JPGThu , 07 Jun 2018 0:00:00 +07:00