ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 12 Dec 2018 11:48:58 +07:0007-12-61-1 งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม เดินขบวนและพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181207-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181207-1/001.JPGWed , 12 Dec 2018 0:00:00 +07:0006-12-61-5 นายแพทย์สสจ ร่วมรณรงค์คอรับชั่นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรม ฌ ห้องประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-5/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-5/001.jpgFri , 07 Dec 2018 0:00:00 +07:0006-12-61-2 นายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-2/001.JPGThu , 06 Dec 2018 0:00:00 +07:0006-12-61-1 นายเข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-1/001.JPGThu , 06 Dec 2018 0:00:00 +07:0005-12-61-1 นพ.สสจ.เข้าร่วมพิธีวันชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181205-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181205-1/001.JPGThu , 06 Dec 2018 0:00:00 +07:0003-12-61-3 นพ.สสจร่วมประชุมวีดีโอคอลเฟอร์เร้น วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมี นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181204-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181204-1/001.JPGTue , 04 Dec 2018 0:00:00 +07:0003-11-61-2 นพ.สสจ ร่วมแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181203-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181203-2/001.JPGTue , 04 Dec 2018 0:00:00 +07:0003-11-61-1 นพ.สสจ.ร่วมทำพิธีบวงสรวงพระเจ้าปราสาทอทองวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชกรุงศรีและสักการะพระบรมสารีริกกธาตุ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181203-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181203-1/001.jpgTue , 04 Dec 2018 0:00:00 +07:0030-11-61-4 นายเป็นประธานประชุม กวป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมผู้บริหารสาธารณสุขและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2561 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ นายปนิตา คชประภา เป็นบุคคลตัวอย่างที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181130-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181130-4/001.JPGFri , 30 Nov 2018 0:00:00 +07:0030-11-61-2 นายร่วมรณรงค์ในวัดเอดส์โลกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ HIV ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดมันได้ เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181130-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181130-2/001.JPGFri , 30 Nov 2018 0:00:00 +07:00